MVO-klanten

Klanten

Duurzaam Advies

Steeds meer van onze klanten maken de transitie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. De keuzes die zij hierin maken op het gebied van IT aanschaf zijn eveneens bepalend voor hun duurzaamheidsbeleid. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar wat is voor u de beste oplossing?
ACES Direct kan hierin een adviserende rol spelen. Wij zijn in staat om met de klant mee te denken in duurzame IT oplossingen vanuit onze eigen expertise en indien nodig samen met onze partners c.q. fabrikanten.
U kunt daarbij denken aan:
Advies op maat met betrekking tot energiezuinige producten
Het filteren van behoeften en aanbod om zo tot de juiste verantwoorde aanschaf te komen
Het inzichtelijk maken van mogelijke besparingen
Het vrijblijvend inventariseren van het huidige printverbruik
In navolging van de printinventarisatie een besparingsadvies uitbrengen

Inruilen/Afvoeren

Na aanschaf van nieuwe hardware zorgen wij, indien gewenst, voor de afvoer van de overbodig geworden hardware. U bent ervan verzekerd dat het materiaal volgens de geldende milieurichtlijnen wordt gerecycled of vernietigd. Het metaal wordt vergruisd, de kabels hergebruikt en het plastic gerecycled. Als dat nog niet is gebeurd, worden de harde schijven gewist. Van de verwerking wordt een rapportage gemaakt die wordt toegestuurd. In sommige gevallen is het mogelijk een vergoeding te ontvangen

Privacy

ACES Direct gaat op een verantwoordelijke manier om met de gegevens van haar klanten. Hierbij wordt een streng privacy beleid gehanteerd welke periodiek wordt getoetst door een externe instantie. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om het winkelen voor IT-producten voor u zo makkelijk en persoonlijk mogelijk te maken. ACES Direct verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw order.

Het gebruik van uw gegevens
Onze klanten kunnen te allen tijde informatie krijgen omtrent de omvang en het gebruik van de over hen bij ons geregistreerde gegevens. Desgewenst worden gegevens op aanvraag gewijzigd, geblokkeerd of verwijderd. Heeft u zich ooit aangemeld voor ontvangst van de nieuwsbrief of soortgelijke mailings, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden, uw gegevens worden dan verwijderd. U kunt uw geregistreerde gegevens te allen tijde inzien, wijzigen en verwijderen via 'mijn account'.

SSL-encryptie - Zekerheid bij online kopen
Om u als klant te beschermen, gebruiken wij veilige coderingstechnologie. Middels SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze website gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn, dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn

Wat betekent SSL-encryptie?
Wanneer u op onze SSL-beveiligde site komt, onderzoekt uw browser of onze server het juiste SSL-certificaat bevat. Een SSL digitaal certificaat is een elektronisch dossier dat unieke computers en servers identificeert. De digitale certificaten staan de webbrowser toe om de server authenticatie te controleren voordat er een SSL-verbinding tot stand wordt gebracht. Wanneer uw computer de gegevens vrij geeft worden deze m.b.v. 128 bits encryptie over het internet naar onze server gezonden.

Hoe herkent u een SSL-encryptie?
Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het bestellen of inloggen, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren. Wanneer u zich op een versleuteld gedeelte van onze site bevindt, ziet u een slotsymbool rechtsonder in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Data Verwijderen

Tevens kunt u bij ACES Direct uw gevoelige data op een veilige manier laten verwijderen. Veel organisaties willen koste wat het kost voorkomen dat vertrouwelijke informatie ‘letterlijk’ op straat komt te liggen. Ook na het formatteren van een harde schijf is het mogelijk informatie terug te halen. Om dus zeker te zijn dat informatie echt vernietigd is, moeten extra stappen worden ondernomen. Daarbij kan gekozen worden voor het professioneel wissen van de harde schijf of voor het volledig vernietigen. Deze laatste methode biedt honderd procent zekerheid, mede door een volledig gecontroleerd systeem (onsite) en heldere rapportage.

Duurzaam Verpakken

Als schakel van een distributieketen streeft ACES Direct ernaar om hun zendingen op een verantwoorde wijze te verpakking. Hierin zijn wij mede afhankelijk van de samenwerking met onze partners. Daarom laten wij al onze leveranciers een ‘Gedragscode Strategische Partners’ ondertekenen, waarin eenduidig wordt beschreven aan welke milieu eisen de verpakkingen moeten voldoen. Hierin staat tevens beschreven op welke wijze de overbodige restanten van de verpakkingen afgevoerd dienen te worden.
Ook is het in overleg mogelijk om producten te leveren zonder verpakkingsmateriaal. U kunt dan denken aan een levering in een rolcontainer of bijvoorbeeld een notebook welke direct in de tas wordt uitgeleverd. Bij grotere leveringen levert dit tevens een besparing op in de laadruimte waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten tijdens het vervoer.

CO2 Compensatie Dienst

Meer bedrijven dan ooit hebben oog en oor voor de gevolgen die hun producten en diensten hebben voor het milieu. De wens om bij te dragen aan een betere wereld wordt voor veel organisaties steeds belangrijker. ACES Direct kan u, als u dat wenst, de CO2 uitstoot melden van de producten die u bij ons aanschaft, dit over de volledige levensduur. De uitstoot kunt u compenseren door het planten van bomen. Wij verzorgen kosteloos de administratieve afhandeling hiervoor voor u.
  Feedback