MVO-Milieu

Milieu

Recycling

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van het milieu door onder andere het terugdringen van afval. Wij zetten ons in voor een verantwoorde afvoer van afval en proberen onze afvalstromen zoveel mogelijk te reduceren. Zo hebben we onder meer:
gescheiden afval inzameling in acht stromen (papier, plastic, GFT, glas, toners/ inkt, batterijen, tempex en overige)
100% gerecycled papier

Indien er IT apparatuur, kantoormeubilair of andere zaken niet meer nodig zijn binnen de organisatie, maar nog wel goed functioneren, dan worden deze aangeboden aan kringloopwinkels of instanties die deze producten een 2e leven kunnen geven in bijvoorbeeld Afrika.

CO2 reductie

ACES Direct streeft naar het continu verbeteren van haar prestaties op het gebied van CO2-uitstoot.
Periodiek laten we door een onafhankelijke instantie het CO2 verbruik in kaart brengen en ons adviseren over stappen die genomen kunnen worden voor het terugdringen van de uitstoot.

Ons doel is om op termijn de CO2 uitstoot terug te brengen naar 0. Dit willen we doen door:
Het continu maatregelen nemen om ons elektriciteitsverbruik terug te dringen
Het voortdurend op zoek zijn naar mogelijkheden om ons vervoer duurzamer in te zetten
Het woon-werk verkeer van medewerkers verminderen
Het aanpassen van de kantoorpanden (zoals het verbeteren isolatie/ verlichting)

Trees For All

Tevens investeert ACES Direct in CO2 reductieprojecten. Onze CO2 uitstoot wordt hierdoor volledig gecompenseerd. Via de organisatie Trees For All wordt er structureel een bijdrage geleverd aan een duurzaam CO2 reductie project in Mali.
Door de bijdrage worden er in Mali bomen en struiken geplant, waarmee tevens de lokale boeren worden gesteund. In Mali heeft Trees for All een bijzonder project waarbij de jatropha curcas centraal staat. Deze struik, beter bekend als de klimaatnoot, is goed voor zowel het lokale microklimaat als voor het mondiale klimaat. Naast dat de struik CO2 opneemt, heeft de struik voor boeren een functie als veekering en als bescherming van de akkers tegen erosie door wind en regen. De noten van de struik kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Dit levert extra inkomsten op voor de lokale bevolking.
Trees for all

Digitaal zaken doen

Digitaal zaken doen belast het milieu een stuk minder dan op traditionele wijze. We stimuleren dan ook het digitaal zaken doen. Dit doen we door:
Digitaal factureren
Producten indien mogelijk (bv licenties, software, garantie uitbreidingen) zoveel mogelijk digitaal of via download te leveren
Koppelen van onze systemen met de klant voor digitale gegevens uitwisseling (bv. orders, productinformatie)
  Feedback