Sponsorbeleid

Sponsorbeleid

ACES Direct is zich zeer bewust van de omgeving waarin we leven en werken en is daarin ook sociaal betrokken. Niet voor niets zijn wij reeds in 2010, als eerste IT-leverancier in Nederland, gecertificeerd voor de MVO prestatieladder.
De sociale betrokkenheid vertaalt zich in het meedoen met de jaarlijks terugkerende Beursvloer Tilburg en de intensieve samenwerking die we hebben met Villa Pardoes. Maar ook de sponsoring van verschillende goed doelen. Bovendien is ACES Direct vertegenwoordigd in de raad van advies van Contour, de schakel tussen vrijwilligerswerk, vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers.

We dragen dan ook graag bij aan initiatieven die passen bij onze eigen organisatie en identiteit. We kiezen daarom ook voor sponsorprojecten waarmee wordt bevestigd dat we een maatschappelijk betrokken, toonaangevend en innoverend bedrijf zijn. Het motto van ACES Direct voor sponsoring is “kinderen zijn de toekomst”.

Wij ontvangen vele aanvragen voor sponsoring en we kunnen helaas niet alle verzoeken inwilligen. Daarom hebben een sponsorbeleid opgesteld, met een aantal richtlijnen waaraan een sponsorverzoek moet voldoen.

Projecten kunnen uitsluitend in aanmerking komen voor sponsoring indien ze voldoen aan onderstaande criteria:
• Het doel moet van maatschappelijke aard zijn
• De sponsoring moet gericht zijn op ons motto: “kinderen zijn de toekomst”
• De organisatie moet een lokaal karakter hebben
• Fondsenwervende goede doelen-instellingen behoren in het bezit te zijn van een ANBI nummer.
• Als blijk van waardering vragen wij een vermelding (incl. link) vanaf de website

Onderstaand een overzicht van de recent gesponsorde projecten:

  Feedback