testimonial
symantec

Symantec

Symantec

Erwin Broug, Partner Account Manager van Symantec, over de relatie met ACES Direct: “De samenwerking tussen Symantec en ACES Direct kenmerkt zich door een hoge mate van wederzijdse toewijding, loyaliteit en investering in commerciele en technische kennis. ACES Direct heeft in de loop der jaren aangetoond dat zij in staat is om op succesvolle wijze onze security en back-up oplossingen in de markt te zetten. Wij zien dan ook onze verdere samenwerking met veel vertrouwen tegemoet.”
  Feedback