De kracht van gepersonaliseerde IT deel 1 - het inventariseren 
De kracht van gepersonaliseerde IT deel 1 - het inventariseren 

De kracht van gepersonaliseerde IT deel 1 - het inventariseren 

MyFIT - Voor iedere werkplek de juiste fit

Maak nieuwe en bestaande medewerkers blij met een persoonlijke aanpak. MyFIT is de totaaloplossing die het vernieuwen van werkplekken eenvoudig en veilig maakt. We onderzoeken gebruikerstypen in jouw organisatie, bieden waardevolle inzichten én een bestelplatform in jouw huisstijl waar je collega's zelf hun werkplek bestellen.

De kracht van gepersonaliseerde IT deel 1 - het inventariseren 

Wanneer kom jij als IT-manager in beeld bij je medewerkers? Nog steeds merken we dat medewerkers in een organisatie liever niet in contact treden met de IT-afdeling, aangezien er dan iets niet naar behoren werkt. ‘Ik loop vast als ik wil inloggen’ of ‘mijn applicatie is enorm traag waardoor ik niet goed kan werken’. Hoe mooi zou het zijn als jij als verantwoordelijke voor IT een daadwerkelijke bijdrage kunt leveren aan het werkgeluk van je medewerkers? In deze blog neem ik je aan de hand van stellingen mee in de manier waarop wij een personascan uitvoeren, persona's bepalen, een webshop voor medewerkers inrichten én toewerken naar gepersonaliseerde IT. 

Gepersonaliseerde IT, daarbij denk ik vooral aan hoge kosten en een langdurig traject.

Dat begrijp ik. Maar door tijd te investeren in het voortraject, aandacht te geven aan jouw interne klant (de medewerker), voorkom je weerstand. Weerstand die later in het traject voor vertraging of een negatieve associatie kan zorgen. Medewerkers zullen zich gehoord voelen, waardoor er waardering zal ontstaan richting de IT afdeling die ook vooraf meedenkt en luistert in plaats van brandjes blust. Door juist vooraf goed na te denken over hard- en software die goed aansluit op het takenpakket van de verschillende type medewerkers, voorkom je daarbij ook nog onnodige investeringen. 

Het vervangen of uitbreiden van werkplekken is een verantwoordelijkheid van IT. 

Wat wij erg belangrijk vinden is dat een IT-traject geen ‘feestje van de IT-afdeling’ wordt. In de trajecten met onze klanten sturen we erop dat we vanaf het begin met zowel IT als HR aan tafel zitten om samen te bespreken wat de doelstellingen en het gewenste resultaat zijn. Wat we merken is dat de beleving heerst dat verschillende disciplines verschillende beoogde resultaten hebben.  

Maar je raadt het al: dit is niet het geval. Hier komen we achter door de vraag achter de vraag te stellen. Het eerste antwoord als ik vraag waarom we met deze verandering aan de slag gaan: HR is op zoek naar een soepele onboarding, IT wil een veilig IT-landschap. Maar als ik dan verder doorvraag, komen we tot de conclusie dat beide disciplines als doelstelling hebben: tevreden medewerkers die zonder problemen fijn kunnen werken. 

Het meenemen van de eindgebruiker levert gedoe op. 

En: ‘maken we dit project niet onnodig complex als we eindgebruikers betrekken?’ Een veelgestelde vraag van organisaties als we onze aanpak rondom de vervanging van werkplekken delen. Ons antwoord: nee, dankzij een weldoordacht voortraject waarbij je eindgebruikers meeneemt maak je de kans op slagen van het project groter. De tijd nemen voor een goed voortraject is juist heel erg nodig. En complex? Nee, dat voorkomen we door een gestroomlijnd proces, passend bij jouw organisatie en behoeften. Onze aanpak is gestandaardiseerd en efficiënt, maar wel altijd passend gemaakt voor jouw organisatie. 

Hoe pakken jullie dat bij Aces Direct aan, zo’n personascan?

Een goede voorbereiding bepaalt 90% van het succes van een traject. De eerste stap is om de doelen, ambities en verwachtingen met elkaar te bepalen. Ook brengen we het huidige werkplekkenlandschap in kaart. Lopen medewerkers ergens tegenaan en zo ja, waar dan? Is er grote groei verwacht?  

Vervolgens doen we onderzoek naar het gebruik van applicaties en naar de huidige medewerkerstevredenheid als het gaat om IT. 

In de praktijk ziet dat er als volgt uit:

1. Inventarisatie en stakeholderanalyse 

We gaan in gesprek met de belangrijkste stakeholders binnen de organisatie. We bepalen de doelen en werkwijze: bij wie halen we input op? Met welke specifieke zaken moeten we rekening houden bij het uitzetten van een enquête? 

2. Enquête uitzetten

Met deze enquête onderzoeken we welke wensen en eisen er zijn ten aanzien van een werkplek, welke applicaties noodzakelijk zijn, en in hoeverre een medewerker hybride werkt of wil gaan werken. Het doel is om een goed beeld te krijgen van het gebruik en wensen op het gebied van hardware en applicaties vanuit de medewerker.

3. Adviesrapport

Op basis van de enquêteresultaten maken we een uitgebreide analyse. We brengen een advies uit over de persona's en delen deze met de betrokken disciplines, vaak HR en IT. Tijdens deze stap nemen we samen de input van medewerkers en de analyse van het gebruikersgedrag door. Samen ontwikkelen we de uiteindelijke persona’s en hoe je kunt toewerken naar gepersonaliseerde IT.

In mijn volgende blog vertel ik je meer over persona's en gepersonaliseerde IT. In de podcast ‘De kracht van gepersonaliseerde IT’ vertellen wij je meer over de manier waarop onze specialisten jouw organisatie verder brengen.

Meer informatie?

Robin Verelst

Solution Advisor t.013 762 18 06

MyFIT - Voor iedere werkplek de juiste fit

Maak nieuwe en bestaande medewerkers blij met een persoonlijke aanpak. MyFIT is de totaaloplossing die het vernieuwen van werkplekken eenvoudig en veilig maakt. We onderzoeken gebruikerstypen in jouw organisatie, bieden waardevolle inzichten én een bestelplatform in jouw huisstijl waar je collega's zelf hun werkplek bestellen.

Deel op social media