Hoe wij onze CO2 uitstoot verminderen en compenseren
Hoe wij onze CO2 uitstoot verminderen en compenseren

Hoe wij onze CO2 uitstoot verminderen en compenseren

Hoe wij onze CO2 uitstoot verminderen en compenseren

Bij ACES Direct doen we niet alleen zaken met het oog op onze eigen organisatie. We zijn en blijven bezig met de wereld om ons heen. Daar hoort ook het terugdringen en compenseren van onze CO2 uitstoot bij. Benieuwd hoe we dat doen?

Elk jaar brengen we onze CO2 uitstoot in kaart. Welke auto’s zijn er in gebruik en wat verbruiken ze? Welke collega’s komen met de trein, fiets of carpoolen? Van al die factoren en meer maken we een berekening. Mooi zo’n berekening maar de belangrijkste vraag is dan: hoe dringen we de CO2 uitstoot terug?

Goede gewoontes stimuleren

Een deel van mijn tijd besteed ik aan het actief stimuleren van collega’s en het bedrijf om CO2 uitstoot te verminderen. We zorgen dat de auto’s in het wagenpark energielabel A hebben en stimuleren met het fietsplan collega’s om te fietsen.

CO2 compenseren

Het is helaas -op dit moment- onmogelijk om met die maatregelen helemaal CO2 neutraal te functioneren. Daarom hebben we er dit jaar voor gekozen de onze CO2 uitstoot te compenseren. Om dat voor elkaar te krijgen werken we samen met stichting Trees for All. Ter compensatie van onze CO2 uitstoot planten zij bomen voor het project “Smart Forest” in Bolivia.

Bomen in Bolivia

Trees for All werkt in dit project aan de oostelijke zijde van de Andes bijvoorbeeld aan herbebossing en Climate Smart Agriculture. Ze planten niet alleen nieuwe bomen maar leveren een actieve bijdrage aan een klimaatbestendiger landgebruik. Dat is niet alleen goed voor de planeet maar ook voor de economische positie van de boeren. Door het land slim te gebruiken, verbetert de bodemvruchtbaarheid en is er minder erosie.

Toekomst

ACES Direct werkt op dit moment vooral met kleine stichtingen als Trees for All. Zo verdwijnt het geld niet in een grote pot maar is het duidelijker waar het terecht komt. Ook in de toekomst willen we op deze manier blijven werken. Hopelijk blijven we zo op weg om de wereld om ons heen stap voor stap iets mooier te maken.

Deel op social media
  Feedback