IT voor educatie | ACES Direct
ACES Direct IT-oplossingen voor Educatie

IT voor educatie

IT voor educatie

Als onderwijsinstelling wilt u IT-middelen zó inzetten dat ze van meerwaarde zijn voor uw primaire proces: lesgeven. ACES Direct ondersteunt u met oplossingen die passen op basisscholen, VO, MBO, HO en WO instellingen. U concentreert zich op het onderwijs; ACES Direct helpt u innoveren, brengt kennis in uw organisatie en zorgt voor een betrouwbare IT-omgeving.

Innovatie voor iedere school
Samen met onze specialisten nemen we u mee in de IT wereld binnen het onderwijs. Op welke manieren kunt u uw onderwijsinstelling verrijken? En hoe kunnen wij u daarmee helpen? Denk aan beheerd werken met tablets via Mobile Device Management (MDM) en het Device Enrollment Program (DEP). Maar ook aan de educatieve mogelijkheden van 3D-printing of de overstap naar de cloud en een paperless office.

  • Mobile Device Management (MDM)
  • Device Enrollment Program (DEP)
  • 3D-printing
  • Cloud
  • Paperless office

21e eeuwse vaardigheden
Door technologische ontwikkelingen en digitalisering verandert de maatschappij van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. 21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. ACES Direct helpt u de koppeling te maken tussen de nieuwste technologische ontwikkelingen en uw lesprogramma.

Kosten reduceren
Onderwijsinstellingen moeten steeds meer kunnen met minder middelen. ACES Direct helpt u zo effectief mogelijk met uw IT-producten omgaan. Al bij de aanschaf reduceren wij uw kosten door een elektronische inkoopkoppeling en heldere afspraken over (geclusterde) facturatie en/of financiering.

Wij verlagen uw beheerlast rond ingebruikname, bijvoorbeeld door markering, asset management en imaging te verzorgen. Zo zorgen wij dat alle systemen goed voor u worden geregistreerd. Een servicecontract zorgt voor continuïteit en helpt u bij het vermijden van onverwachte kosten. Als het tijd wordt om apparatuur buiten gebruik te stellen, zorgen wij voor inruil en verantwoorde -dataveilige- recycling.

  • Elektronische inkoopkoppeling
  • Heldere afspraken over facturatie/financiering
  • Verlaagde beheerlast
  • Geen onverwachte kosten
Robin Verelst

Een kantoor met minder papier maakt vergaderingen eenvoudiger. Data is veiliger en we sparen het milieu. Schoolbesturen besparen niet alleen tijd, maar ook geld.

Robin Verelst Solution Advisor Software


Betrouwbaar, duurzaam en verantwoordelijk
Samen kijken we hoe we energieverbruik terug kunnen dringen, CO2 compenseren of verantwoord recylen.
ACES Direct is gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder niveau 3, uitzonderlijk in onze branche. We doen niet alleen zaken met aandacht voor u, maar ook met aandacht voor de maatschappij.

Oplossingen voor Educatie

  Feedback