ACES Direct behaalt certificaat CO2 en MVO -Prestatieladder | Aces Direct

ACES Direct behaalt certificaat CO2 en MVO -Prestatieladder

ACES Direct behaalt certificaat CO2 en MVO -Prestatieladder

ACES Direct ontving onlangs certificaten voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder en de MVO prestatieladder. Met het behalen van de certificeringen laten wij zien dat we actief werken aan CO2-reductie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

ACES Direct Managing Director Sven van Boxtel geeft aan dat het past bij de filosofie van de organisatie. “Duurzame ontwikkeling is voor ons belangrijk. Ik heb de overtuiging dat een organisatie beter presteert zodra er balans is tussen People, Planet en Profit. Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2 footprint biedt ACES Direct de kans om haar uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen.”

MVO Initiatieven

ACES Direct heeft bewustzijn van de omgeving waarin we leven en werken en wil daarin ook sociaal betrokken zijn. Die betrokkenheid vertaalt zich onder bijvoorbeeld in een intensieve samenwerking met Villa Pardoes , sponsoring van verschillende goede doelen en vertegenwoordiging in de raad van advies van Contour de Twern.

ACES Direct werkt ook actief aan het terugdringen van de CO2 -uitstoot. Dit doen we door deel te nemen aan een reductieproject en diverse initiatieven te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan de nominatie voor ‘Spitsbreker van het jaar’. ACES Direct heeft deze nominatie te pakken door haar slimme oplossing om medewerkers uit de file te houden. Op onze pagina over CO2 reductie lees je meer over waar wij ons voor inspannen.

Wat is de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. De organisatie stimuleert bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2 -reductie. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van trede 3 op de ladder laat ACES Direct bij de koplopers te horen op het gebied van duurzaam ondernemen.

MVO Prestatieladder

Het MVO Prestatieladder Managementsysteem - Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken.

Dit doet de norm op basis van internationale richtlijnen voor sustainability (de ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). De MVO Prestatieladder, integreert al onderdelen onder het concept People, Planet en Profit (Prosperity) in hanteerbare eisen.

  Feedback