ACES Direct steunt herbossingsproject in Bolivia | Aces Direct

ACES Direct steunt herbossingsproject in Bolivia

ACES Direct steunt herbossingsproject in Bolivia

Tilburg, 14 april 2016 - ACES Direct hecht veel waarde aan het milieu. Er wordt bijvoorbeeld actief gewerkt aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Omdat die uitstoot nog niet helemaal op nul zit, is ervoor gekozen de berekende CO2 -van het huidige jaar- te compenseren door middel van een bosbeschermingsproject in Bolivia.

Het ArBolivia project van Trees for All, wat de woorden árbol (Spaans voor boom) en Bolivia combineert, is in 2013 gestart. Door een gebrek aan middelen en kennis gebruikten de lokale boeren verwoestende technieken voor landbouw en de natuur in hun gebied.

Samen werken aan herbossing
ArBolivia ondersteunt lokale boeren in het herbossen van deze gebieden en leert hen hoe zij in een deel hiervan effectief en verantwoord landbouw kunnen bedrijven.
Door deze intensieve samenwerking wordt het bos hersteld en zijn de boeren verzekerd van een stabiele bron van inkomsten. Een win-win situatie voor de lokale bevolking en de natuur.

CO2 uitstoot terugdringen
ACES Direct streeft continu naar het verbeteren van prestaties op het gebied van CO2-uitstoot vermindering. Een onafhankelijke instantie brengt regelmatig het CO2 verbruik in kaart en adviseert over stappen die ACES Direct kan nemen om de CO2 uitstoot terug te dringen.

Het doel is om die uitstoot uiteindelijk terug te dringen naar 0. Dat wil ACES Direct doen door:

  • Continu maatregelen te nemen om ons elektriciteitsverbruik terug te dringen
  • Ons vervoer duurzamer in te zetten
  • Het woon-werk verkeer van medewerkers verminderen
  • Het aanpassen van de kantoorpanden (bijvoorbeeld beter isolatie/ verlichting)

    Meer informatie is terug te vinden in het milieubeleid van ACES Direct.

  Feedback