ACES Direct volledig CO2-neutraal | Aces Direct

ACES Direct volledig CO2-neutraal 

ACES Direct volledig CO2-neutraal 

Tilburg, 18 september 2014 - IT-totaalleverancier ACES Direct wil CO2-uitstoot met 50 ton verminderen en compenseert het restant. CO2 is een van de belangrijkste veroorzakers van de geleidelijke opwarming van de aarde. ACES Direct heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan. Daarom gaat het bedrijf de uitstoot van koolstofdioxide verminderen én compenseren. Hiervoor werkt ACES Direct nauw samen met Trees for All.

Volgens berekeningen van een onafhankelijk partij stoot ACES Direct op jaarbasis zo’n 80 ton CO2 uit. Die uitstoot is onder meer het resultaat van het aantal woon-werkkilometers dat medewerkers afleggen, het energieverbruik op kantoor en het verbruik van externe servers. “De hoeveelheid CO2 die we samen uitstoten, is enorm. Wij vinden dat wij als maatschappelijk verantwoord opererend IT-bedrijf niet voor onze verantwoordelijkheid weg mogen lopen”, zegt Sven van Boxtel, Commercieel Manager van ACES Direct. “Om die reden heeft ACES Direct zichzelf ten doel gesteld de eigen CO2-uitstoot structureel te verlagen.”

In 2016 wil Van Boxtel de CO2-uitstoot teruggebracht zien tot 30 ton per jaar. Momenteel is het al mogelijk om vanuit thuis te werken om zo het aantal woon-werkkilometers te verminderen. Om het doel van 30 ton te behalen gaat ACES Direct onder meer gebruik maken van LED-verlichting. Daarnaast heeft het bedrijf besloten de resterende uitstoot te compenseren. Een duurzaam project in Mali biedt hiervoor een mooie oplossing. Van Boxtel: “Het project sluit goed aan bij de visie van ons bedrijf. Door op deze manier volledig CO2-neutraal te worden, dragen we niet alleen bij aan een beter klimaat, maar ook aan een beter leven voor de lokale Malinese bevolking.”

Hoe het werkt
ACES Direct doneert geld aan de stichting Trees for All. Zij gebruiken dit geld om struiken te planten in Mali. Het gaat hierbij om een speciaal gewas: de Jatropha curcas, ook wel ‘wonderplant’ genoemd. De bladeren van deze plant nemen CO2 op, de zaden bevatten een basis voor biodiesel en de wortels gaan erosie tegen. Zo zorgt het project voor een beter klimaat, een bescherming van de akkers, meer inkomsten voor lokale boeren en de productie van groene brandstoffen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn belangrijke thema’s voor ACES Direct. Een investering in het Afrikaanse project past daarom geheel in de lijn die het bedrijf jaren geleden heeft ingezet. Het bedrijf zoekt het ook dichter bij huis als het aankomt op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van Boxtel: “We zijn zilveren partner van ContourdeTwern, een organisatie voor maatschappelijke diensten en vrijwilligerswerk. Daarnaast steunen we diverse nationale en lokale culturele en sportieve initiatieven.”

De toekomst
De MVO Prestatieladder biedt heldere eisen en duidelijke certificatienormen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). ACES Direct was de eerste Nederlandse IT-dienstverlener met een MVO-certificaat op basis van de criteria van de MVO Prestatieladder. “Maar we zijn hierna niet achterover gaan leunen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verankerd in de cultuur van ACES Direct, het zit in het DNA van onze medewerkers. We zitten nu op niveau 2 van de MVO Prestatieladder. Ons doel is om binnen korte termijn een certificaat voor niveau 3 te ontvangen”, aldus Van Boxtel.

Over ACES Direct
ACES Direct is een toonaangevende totaalleverancier van IT-oplossingen, IT-producten en IT-diensten. ACES Direct biedt MKB-bedrijven en non-profit organisaties hoogwaardige oplossingen, zowel producttechnisch als dienstverlenend. Op die manier wil ACES Direct haar klanten ontzorgen op IT-gebied en helpen bij het waarmaken van hun ambities. www.acesdirect.nl

  Feedback