ACES Direct wordt zilveren partner van ContourdeTwern | Aces Direct

ACES Direct wordt zilveren partner van ContourdeTwern

ACES Direct wordt zilveren partner van ContourdeTwern

14 mei 2014 – ACES Direct is zilveren partner geworden van ContourdeTwern, de Tilburgse organisatie voor maatschappelijke diensten en vrijwilligerswerk. De Tilburgse IT-totaalleverancier geeft daarmee nóg nadrukkelijker vorm aan zijn beleid op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO).
ContourdeTwern ondersteunt en initieert initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van mensen die om wat voor reden dan ook hulp kunnen gebruiken. De stichting helpt andere organisaties en bedrijven die met vrijwilligers werken, bijvoorbeeld door informatie, advies en scholing te bieden. De organisatie werkt zonder winstoogmerk en is onder meer afhankelijk van sponsoring. De ondersteuning van ACES Direct helpt ContourdeTwern bij het realiseren van lokale projecten met maatschappelijke meerwaarde.
Logische stap
ACES Direct was al bronzen sponsor van ContourdeTwern. De stap naar het zilveren partnerschap was een logische. “ContourdeTwern is een organisatie die zich heel zichtbaar inzet voor Tilburgse maatschappelijke organisaties, stichtingen, verenigingen en vrijwilligers”, vertelt Sven van Boxtel, Commercieel Manager van ACES Direct. “We zijn er trots op dat we samen met andere betrokken ondernemers kunnen zorgen dat deze stichting zijn werk kan blijven doen.” Aandacht voor de maatschappij – ook lokaal – is, naast aandacht voor de klant en aandacht voor de medewerkers, een belangrijke pijler van de strategie van ACES Direct. Van Boxtel: “Onze betrokkenheid bij ContourdeTwern past naadloos in ons streven om een steentje bij te dragen.” Voor ContourdeTwern is de hulp van harte welkom. “Zonder de steun van betrokken ondernemers zou ons werk onmogelijk zijn”, stelt Albert Rusch, Projectleider MBO bij ContourdeTwern.
Ondersteuning
In het kader van de zilveren partnerstatus zal ACES Direct ContourdeTwern op diverse manieren gaan ondersteunen. Naast financiële ondersteuning maakt ACES Direct bijvoorbeeld ook deel uit van de Raad van Advies. De RvA denkt onder meer mee over activiteiten van ContourdeTwern en vormt een sterk ondernemersnetwerk in Tilburg. Daarnaast neemt ACES Direct deel aan de Beursvloer Tilburg, een jaarlijks terugkerend evenement dat maatschappelijke organisaties koppelt aan het bedrijfsleven. Van Boxtel: “Daar staat tegenover dat ContourdeTwern ons helpt bij het verbeteren van onze inspanningen op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Ik verwacht dat zowel ContourdeTwern als ACES Direct veel baat zullen hebben bij deze intensieve samenwerking.”
Over ContourdeTwern
ContourdeTwern werkt aan vitale wijken en dorpen, dichtbij burgers. Iedereen telt mee, iedereen doet mee. Dat is de visie van ContourdeTwern. De stichting streeft naar een vitale samenleving met sterke wijken en dorpen waarin ieder mens een goede start kan maken en iedereen zoveel mogelijk meedoet. ContourdeTwern ondersteunt door talenten aan te boren, verbindingen te maken tussen initiatieven, mensen en organisaties en soms hulp te verlenen.
https://contourdetwern.nl/
Over ACES Direct
ACES Direct is een toonaangevende totaalleverancier van IT-oplossingen, IT-producten en IT-diensten. ACES Direct biedt hoogwaardige oplossingen, zowel producttechnisch als dienstverlenend voor zzp-ers, bedrijven en non-profit organisaties. Op die manier wil ACES Direct haar klanten ontzorgen op IT-gebied en helpen bij het waarmaken van hun ambities.
https://acesdirect.nl/
  Feedback