Custom Cloud programma: Uw cloudomgeving op maat | ACES Direct

Custom Cloud programma: maatwerk in de cloud

Custom Cloud programma: maatwerk in de cloud

Heeft u een complexe it-infrastructuur of heeft u specifieke software nodig? En zoekt u een deskundige partner die u een zorgeloze overstap naar werken in de cloud kan garanderen. Dan adviseren wij u door middel van een maatwerktraject te kiezen voor een cloudoplossing die voldoet aan al uw specifieke wensen. Goede inventarisatie, compleet advies en een helder implementatieplan zijn van essentieel belang. Onze ervaren cloud-adviseurs helpen u het traject gestroomlijnd en vlekkeloos te doorlopen.

Custom Cloud programma stappenplan

Ons Custom Cloud programma programma is opgebouwd uit een aantal stappen.

1. Oriëntatie
2. Cloudscan
3. Cloudplan opstellen
4. Implementatie Cloudplan
5. Migratie
6. Nazorg

Weten hoe de verschillende fases eruitzien en hoe onze cloud-adviseurs dit aanpakken en ervoor zorgen dat u vlekkeloos de overstap naar werken in de cloud maakt? Lees alles over het Custom Cloud programma stappenplan van ACES Direct.

1. Oriëntatie
Welke ambities heeft uw organisatie en welke plek neemt ict in het bedrijf in? Tijdens het oriënterend gesprek brengen onze Account Manager en Solutions Advisor uw situatie zo volledig mogelijk in kaart. We schetsen het beeld van de consequenties die werken in de cloud heeft voor processen in de organisatie, medewerkers, administratie en de it-infrastructuur. Na afloop heeft u een concreet beeld over wat overstappen naar de cloud in algemene zin inhoudt.

2. Cloudscan
Op dit moment brengen we uw volledige situatie in beeld als het gaat om it-infrastructuur. Een Solutions Advisor inventariseert hoe de huidige stand van zaken is, welke hardware en software u gebruikt, hoe de fysieke infrastructuur is opgebouwd, hoe de gebruikersbelasting is en via welke internetconnectie(s) u werkt. De cloudscan vormt de basis voor het op te stellen cloudplan.

3. Cloudplan
Uw situatie hebben we nu volledig in beeld en we weten ook welke ambities u heeft. In het cloudplan worden alle fases en stappen gedefinieerd die nodig zijn om de overstap naar de cloud te maken. Daarnaast maken we in het plan keuzes voor de aanpak van de overstap en beargumenteren deze. Onder andere geven we advies over:
a. Lokaal of extern werken: kiest u voor een eigen of een extern datacenter voor de bouw van het cloudplatform?
b. Private of public: kiest u voor een cloud-oplossing in een public of prive-omgeving?
c. P2V (Physical 2 Virtual): gaat u uw fysieke omgeving overzetten, dus alles wat nu lokaal staat in de cloud plaatsen?
d. Nieuwe cloudconfiguratie: gaat u uw data overzetten naar een nieuw geconfigureerde cloud-omgeving?
e. Legacy applicaties: zijn er applicaties die speciale aandacht nodig hebben?

4. Implementatie cloudplan
Na alle grondige voorbereidingen en uw akkoord op het cloudplan, is het tijd voor de implementatie. De Solutions Advisor van ACES Direct heeft in dit proces dagelijks contact met u om de voortgang te bewaken en ondersteunt daar waar nodig de cloud-experts die de implementatie op zich nemen. Intern zal de Solutions Advisor dagelijks uw contactpersoon op de hoogte stellen van de vorderingen.

5. Migratie
Nadat u 6 weken heeft getest met de nieuwe omgeving en deze akkoord heeft bevonden, gaat de migratie van start. Op dat moment maakt u de daadwerkelijke overstap naar de cloudomgeving zoals deze in het cloudplan is vastgelegd. Vanzelfsprekend wordt de daadwerkelijke migratie in een zo kort mogelijk tijdsbestek uitgevoerd.

6. Nazorg
Nadat de overstap naar de cloud een feit is, kan het natuurlijk voorkomen dat u vragen heeft of tegen onverwachte zaken aanloopt. In dat geval staat er een speciaal ingerichte helpdeskafdeling voor u klaar om uw problemen op te lossen en antwoord te geven op al uw vragen. U bent dus ook na uw overstap naar de cloud, verzekerd van de beste support.

Meer informatie over overstappen naar de cloud?

Graag vertellen we u alles over de manier waarop wij overstappen naar de cloud heel makkelijk en zorgeloos maken. Maar natuurlijk staan we ook voor u klaar als u advies wilt over werken in de cloud of u aan het onderzoeken bent of online werken past bij uw organisatie. Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact op met onze cloud specialist.

  Feedback