Microsoft Office 2013 volumelicenties | ACES Direct

Microsoft Office 2013 volumelicenties

Microsoft Office 2013 volumelicenties

Het aankopen van Microsoft Office licenties binnen een van de volumelicentie programma's van Microsoft biedt vele voordelen voor u als gebruiker van de software. Zo profiteert u van voordelen zoals:

 • altijd recht op de nieuwste versie
 • gespreide betalingen
 • eLearning en training vouchers
 • programma voor thuisgebruik
 • 24×7 probleemoplossing
 • en nog veel meer….

De volume licentie programmas die door Microsoft aangeboden worden zijn:

 • Open License
 • Open Value
 • Select
 • Enterprise Agreement
 • SPLA

Open License

Open License
Open License is een volume-licentieprogramma waarbij u licenties eeuwigdurend aanschaft en direct betaalt voor deze licenties. U kunt gebruik maken van Open License indien u bij uw eerste bestelling tenminste 5 licenties voor willekeurige Microsoft-producten afneemt. U bent daarna – voor een periode van 2 jaar – volledig vrij in de afname van het aantal en het soort licenties. Aangezien er bij dit programma geen sprake is van werkplekstandaardisatie moet u wel zelf bijhouden welke aantallen, versies en varianten binnen uw onderneming gebruikt worden. Voor het bijhouden van uw licenties kunt u de SAM tool van ACES Direct gebruiken

Open Value

Open Value
Open Value is een volume-licentieprogramma waarbij Microsoft u maximale flexibiliteit biedt. Allereerst heeft u de keus of u de licenties wilt huurkopen of huren. Daarnaast is er ook rekening gehouden met het feit of er binnen uw onderneming sprake is van werkplekstandaardisatie of niet. Het Open Value-programma is beschikbaar voor u, indien u tenminste vijf licenties voor willekeurige Microsoft-producten afneemt, dan wel voor tenminste vijf pc's wil standaardiseren binnen uw onderneming.
Het grote voordeel in geval van werkplekstandaardisatie is dat u binnen Open Value slechts eenmaal per jaar, op de contractdatum, het aantal pc's binnen uw onderneming telt en dan op basis van dat aantal betaalt. De contractduur van Open Value is maar liefst drie jaar waardoor verrassingen ten aanzien van uw budget voorkomen worden.

Select

Select Agreement
Het Select-programma is een volume-licentieprogramma dat in essentie erg veel lijkt op Open License. Het belangrijkste verschil met Open License is dat er bij het Select-programma sprake is van aanzienlijk grotere volumes in het aantal licenties. Om het minimaal aantal licenties te bepalen waardoor een organisatie in aanmerking komt voor het Select-programma wordt er gewerkt met een puntensysteem waarbij een licentiesoort een bepaald aantal punten representeert. Grofweg komt dat neer op 500 pc's of meer. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Enterprise

Enterprise Agreement
Het Enterprise Agreement-programma is een volume-licentieprogramma waarvoor u in aanmerking komt, indien u meer dan 250 desktops binnen uw onderneming heeft en er op deze desktops sprake is van standaardisatie. U telt eens per jaar het aantal gestandaardiseerde werkplekken en schaft daarvoor de benodigde hoeveelheid licenties aan. Omdat de jaarlijkse huurkoopvergoeding per desktop voor drie jaar vastligt, zijn verrassingen uitgesloten. Na de looptijd van drie jaar worden de licenties eeuwigdurend. Net als bij Open Value kunt u er ook voor kiezen om de licenties te huren in plaats van te huurkopen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

SPLA

De Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA) stelt bedrijven in staat om Microsoft producten in licentie te nemen via een betaal-per-gebruik ('pay-per-use') oplossing, om diensten en hosted applicaties te leveren aan uw eindgebruikers.

De Services Provider License Agreement is bedoeld voor:

 • Web Hosters
 • Application Service Provider
 • Internet Service Providers; bijvoorbeeld service providers met messaging en/of zgn. 'collaboration' diensten, platform infrastructuren, streaming media, of web/internet diensten.
 • Vendors Software Vendors (ISV) met hosted applicaties.
 • Outsourcers die software licenties aanbieden.
 • Consultants die software diensten leveren.
Als uw business model in een van deze categorieën valt, dan is het SPLA licentie model waarschijnlijk het licentieprogramma voor u. Uw gebruik van de software wordt maandelijks gerapporteerd en gefactureerd.

Het SPLA-programma (Services Provider License Agreement) biedt service providers één inzichtelijk, stabiel maandelijks prijspunt voor elke productlicentie die ze in het kader van het programma verstrekken. Het kan zijn dat de gebruiksrechten voor nieuwere productversies verschillen van de gebruiksrechten voor oudere producten. Gedurende de looptijd van de SPLA-overeenkomst zijn providers hier echter tegen beschermd. Dit voordeel blijkt duidelijk bij de release van Windows Server 2003: De prijzen van de Windows-licenties in het kader van SPLA zijn ongewijzigd gebleven. Service providers die Windows Server 2003 willen implementeren kunnen de nieuwe Windows Server 2003-media gewoon bestellen en installeren. Het aantal afgenomen licenties kunnen ze blijven melden aan de hand van de bestaande Windows-artikelnummers voor SPLA.

Eenvoudig licentiemodel

De producten waarvoor SPLA-licenties (Services Provider License Agreement) verkrijgbaar zijn, worden op maandbasis geprijsd. De Microsoft-softwareproducten die deel uitmaken van het programma kunnen op twee manieren in licentie worden gegeven:

 • Volgens het Per User-model (Subscriber Access License)
 • Volgens het Per Processor-model (CPU License)

Subscriber Access License (SAL)

Een SAL-licentie is vereist voor elke unieke gebruiker die gerechtigd is de software gedurende een bepaalde maand te gebruiken. De SAL-licentie is niet voor alle producten beschikbaar. Het Per Subscriber-model biedt onder meer de volgende voordelen:

 • Abonnees kunnen een willekeurig aantal servers benaderen vanaf een willekeurig aantal apparaten.
 • Service providers kunnen zo veel servers implementeren als ze nodig hebben.
 • De aanloopkosten voor service providers zijn minimaal, aangezien ze alleen betalen voor de abonnees die ze maandelijks hebben.

Processor License (CPU)

Bij gebruik van CPU-licenties kan een onbeperkt aantal eindgebruikers de software gebruiken die draait op één CPU voor elke CPU-licentie die is aangeschaft. De Processor-licentie is niet voor alle producten beschikbaar. Het Per CPU-model biedt onder meer de volgende voordelen:

 • CPU-licenties zijn gemakkelijker te administreren en te tellen, zodat de administratieve lasten voor de service provider omlaag kunnen.
 • De CPU-licenties vervangen de Internet Connector-licenties, waarmee het onderscheid tussen internet-, intranet- en extranetgebruikers komt te vervallen.
 • CPU-licenties zijn aantrekkelijk geprijsd en inzetbaar in tal van bedrijfsscenario's waarin het gebruik van de software varieert.

Voor producten die ofwel volgens het Per Processor/CPU-model ofwel volgens het Per User/Subscriber-model in licentie worden gegeven kan de service provider van de ene op de andere maand van licentietype wisselen.

  Feedback