Wat kan ACES Direct voor u doen met big data? | Aces Direct

Onze oplossing: een datawarehouse systeem

Onze oplossing: een datawarehouse systeem

De oplossing is een datawarehousesysteem dat specifiek is afgestemd op werklast. De performance van zo’n systeem is significant hoger dan in een traditionele datawarehouse-omgeving. De investering in het datawarehousesysteem verdient u veelal binnen enkele maanden tot een jaar terug.

ACES Direct helpt u nu graag met het afstemmen van het datawarehousesysteem op het type werklast. Wij kunnen het volgende voor u doen:

  • Ontwikkelen van een passende strategie
  • Selectie van bijbehorende soft- en hardware
  • Verkorten van doorlooptijden bij rapportages en processen
  • Verlagen van inspanningen met betrekking tot beheer en optimalisatie
  • Verlagen licentiekosten en TCO
  • Ruimte creëren om meer waarde uit uw data te halen

Met name dit laatste punt is een belangrijk kenmerk van ‘Big Data-denken’. Door de ruimte die het datawarehousesysteem creëert, kunt u data inventief gebruiken voor andere doeleinden dan waar deze oorspronkelijk voor bedoeld waren. Big Data biedt uiteenlopende mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan:

  • Het blootleggen van patronen, trends en ontwikkelingen
  • Het zichtbaar maken van marktfluctuaties
  • Het zichtbaar maken van nieuwe doelgroepen of productmarktcombinaties
  • Het optimaliseren van (productie)processen

Omdat een datawarehousesysteem zoveel gegevens kan verzamelen, kunt u verbanden ontdekken die met steekproeven nooit ontdekt kunnen worden. Dit stelt u in staat om via analyse correlaties te vinden. U kunt afhankelijk van uw branche bijvoorbeeld zakelijke trends ontdekken, de kwaliteit van een onderzoek ontdekken, een uitbraak van ziekten voorkomen, misdaad bestrijden en real-time verkeersomstandigheden bepalen. De mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt.

Voor het MKB

De prijs van de benodigde hard- en software weerhield kleinere organisaties van het starten met Big Data. Nu is dat niet meer nodig! Geheugen en opslag worden steeds goedkoper en de snelheid van computers neemt snel toe. Daarom komt Big Data ook binnen handbereik van het midden- en kleinbedrijf. ACES Direct ondersteunt organisaties van strategie tot operationele uitvoering. Het vertrekpunt is daarbij de zoektocht naar de toegevoegde waarde van Big Data voor die specifieke organisatie. Daaruit volgt een strategie, een keuze in software en hardware en het concreet invullen van de case. Onze oplossingen zorgen ervoor dat uw bedrijf in staat is om waarde uit uw data te verzilveren.

  Feedback