Elektrische facturatie | Aces Direct

Elektronische facturatie

Elektronische facturatie

Glenn Martens

Glenn Martens

Finance Manager t. 013 762 19 54
Contactformulier

Bij ACES Direct wordt er standaard elektronisch gefactureerd. Dit betekent dat er naast een PDF-document ook een UBL-document wordt meegestuurd. UBL is een bijlage in de vorm van een XML file. Alle gegevens die op de factuur staan, staan dan in een voor software leesbare gestructureerde vorm opgeslagen.

De digitale factuur biedt een aantal voordelen voor bedrijven, omdat het administratieve afhandelingproces versneld en vereenvoudigd wordt en er minder kans is op foutief ingeboekte facturen.

Het geeft u de mogelijkheid documenten digitaal te archiveren. Hierdoor neemt het papierverbruik af, wat ten goede komt aan zowel het milieu als aan de ruimte in uw archiefkasten.

  • Sneller administratief afhandelingproces
  • Simpeler administratief afhandelingproces
  • Lager papierverbruik

ACES Direct verstuurt de factuur naar het bij ons bekende e-mailadres. Facturen op meerdere e-mailadressen ontvangen? Ook dat is geen probleem. Aan elk factuuradres kan namelijk een eigen e-mailadres gekoppeld worden. Dit past u eenvoudig aan op “Mijn account” op onze website of u kunt contact opnemen met uw contactpersoon om deze wijzigingen door te voeren

  Feedback