Explosieve groei van data | Aces Direct

Server en storage

Server en storage

In een stabiele (niet-groeiende) organisatie neemt het dataverkeer jaarlijks met tientallen procenten toe, onder meer door de toename van e-mailverkeer, maar ook door zwaardere bestanden in de vorm van steeds meer (bewegend) beeldmateriaal. In een (snel) groeiende organisatie kan dat percentage nog veel hoger liggen. Daar komt bij dat intern, maar ook vanuit de externe omgeving eisen gesteld worden aan vaak lange bewaartermijnen. Door de explosieve groei van data komt het veelvuldig voor dat servers te traag werken en er een tekort aan opslag- en back-upcapaciteit ontstaat. Een ongewenste situatie. Duidelijk mag zijn dat beslissingen inzake servers en storage ook op de langere termijn moeten aansluiten bij jouw doelstellingen. De specialisten van Aces Direct bieden je hierin samen met de Account Managers passend advies. Dit doen we niet op afstand, maar bij voorkeur op basis van waarneming in jouw organisatie. Ons advies is onafhankelijk. Bovendien is het gratis.

  Feedback