Installatie op locatie | Aces Direct

Installatie op locatie

Installatie op locatie

Installatie op de werkplek levert belangrijke effciëntievoordelen op. Aces Direct verzorgt het complete traject vanaf het uitpakken, het configureren, het installeren van de software tot en met het daadwerkelijk testen op de werkplek en eventuele extra werkzaamheden, zoals het aanbrengen van een beveiligingslabel en -slot.

Meer informatie over installatie op locatie?

Heb je een vraag? Neem dan gerust contact op met je contactpersoon.

  Feedback