Online back-up | Aces Direct

Online back-up

Online back-up

Het maken van een back-up vraagt aandacht en tijd. Het is van cruciaal belang het maken ervan goed te organiseren. Het komt helaas nog steeds voor dat pas na een calamiteit de kwaliteit van het back-upsysteem duidelijk wordt. Is dit beneden de maat, dan kan dat vergaande consequenties hebben.

Om altijd te kunnen beschikken over recente en minder recente gegevens, adviseert Aces Direct om online, een volledig automatische back-up te maken. Na de eenmalige installatie wordt de back-up periodiek gemaakt en direct naar een datacenter, buiten de bedrijfsomgeving, getransporteerd. Vanzelfsprekend worden de noodzakelijke maatregelen genomen om te voorkomen dat de back-up door niemand anders dan de rechtmatige eigenaar kan worden ingezien.

Meer informatie over online back-up?

Heb je een vraag? Neem dan gerust contact op met je persoonlijke contactpersoon.

  Feedback