3D educatie pakket

3D-educatie pakket

3D-educatie pakket

Wij leggen de basis voor ons lespakket altijd samen met de leerkracht. Samen kijken we naar het niveau van de leerlingen en leraar. Zijn er bijvoorbeeld veel leerlingen die moeite hebben met taal? Dan passen we daar het lesprogramma op aan. Zo ontstaat er een optimaal lesprogramma voor zowel leerkracht als leerling.

Primair onderwijs lesprogramma
Na de inventarisatie van uw wensen, niveau en probleemgebieden stellen wij een plan samen dat gericht is op een introductie in 3D-print wereld. In dit lesplan leren de kinderen niet alleen hoe ze gegevens moeten aanleveren voor de 3D-printer maar ook hoe ze de printer bedienen.

Eerste fase
De lessen vinden in verschillende etappes plaats. In de oriënterende fase leren de leerlingen hoe ze de verschillende software programma’s die bij de printer horen bedienen. Zo leren ze de printer aansturen en hoe ze 3D-printbare bestanden creëren.

Tweede fase
3D-printen gaat verder dan alleen maar het printen om het printen. Ook in de huidige vakken kunt u gebruik maken van de printer. Tijdens deze fase gaan de leerlingen hun opgedane vaardigheden gebruiken om producten daadwerkelijk te printen. Hierbij maken we gebruik van een cross-over naar reguliere lessen als Nederlands of biologie.

Voortgezet onderwijs lesprogramma
Na de niveau en wenseninventarisatie stellen we een lesplan samen waarbij we verder kijken dan de basisvaardigheden van het 3D-printen. De leerlingen leren de eerste drie lessen hoe ze de printbare bestanden creëren en de printer moeten bedienen. Daarna gaan ze aan de slag met geavanceerde technieken zoals het printen door middel van ondersteunende structuren of 3D-printen met verschillende temperaturen.

Hoger onderwijs
We hebben gemerkt dat 3D-printing op veel verschillende manieren wordt ingezet bij het hoger onderwijs. Een minor als industrieel management benaderd het gebruik van een 3D-printer op een andere manier als een minor Kunst, Cultuur en Onderzoek. Dat is de reden dat we bij ieder traject kijken naar de behoefte en wensen van de school of onderwijzer. Het boeiende van 3D-printing is dat het zich ook leent om aangepast te worden aan eigen probleemdoelstellingen.
Samenwerking met MaakOnderwijs
ACES Direct helpt scholen, in samenwerking met MaakOnderwijs, kennis te maken met de inzet van een 3D-printer in de klas. In het lesprogramma leer je hoe je, samen met je leerlingen, voorwerpen kunt maken met een 3D-printer. Leerlingen én leerkrachten leren hoe de maakindustrie precies werkt.
Hoe werkt het?
Je doorloopt samen met de leerlingen de verschillende fases van het maakproces: van vraag, naar ontwerp, naar het daadwerkelijke fabriceren, het reclamemaken en uiteindelijk naar de presentatie en/of verkoop van het product.
Voor wie?
Het programma is geschikt voor PO én VO. Het biedt iedere leerling de kans om zijn talenten tot uiting te laten komen. Uiteraard zijn er verdiepingen aan te brengen voor voorlopers/meerkunners.

Ook een boost geven aan uw curriculum?

Neem contact op met Gian-Carlo Sterken

  Feedback