MaakOnderwijs met 3D-printers

MaakOnderwijs met 3D-printers

Aan de slag met 21e eeuwse vaardigheden en daarmee uw lesaanbod een boost geven? ACES Direct biedt een lesprogramma aan dat helpt met de inzet van de 3D-printer in de klas.

Download hier de MaakOnderwijs Brochure

Wat is dat, MaakOnderwijs?
Het ABC en Assembl3d hebben MaakOnderwijs ontwikkeld. In het lesprogramma van MaakOnderwijs leer u hoe u, samen met leerlingen, voorwerpen maakt met een 3D-printer. Leerlingen en leerkrachten leren hoe de maakindustrie precies werkt.

Hoe werkt het precies?
U doorloopt samen met de leerlingen de verschillende fases van het maakproces; van vraag, naar ontwerp, naar het fabriceren, reclame maken en uiteindelijk naar de presentatie en/of verkoop van het product.

ACES Direct ondersteunt scholen in het opstarten en uitvoeren van MaakOnderwijs. We bekijken samen welke plek de 3D-printer op school gaat krijgen, hoe het lesprogramma kan worden ingepland en wie de ‘kartrekkers’ zijn op school.

Nog niet bekend met de basistechnieken van het 3D-printen? Geen probleem. We bieden ook een workshop waarin u de basistechniek van het printen onder de knie krijgt. En minstens zo belangrijk; we laten zien hoe u bijvoorbeeld taal- en rekendoelen meeneemt in dit programma.

Voortgezet Onderwijs
In het voorgezet onderwijs werken leerlingen met MaakOnderwijs toe naar een concrete challenge. We dagen leerlingen uit om samen oplossingen te bedenken voor vraagstukken die dichtbij hun eigen belevingswereld liggen.

Voor wie?
Het programma is geschikt voor PO én VO. Het biedt iedere leerling de kans om zijn talenten te uiten. Uiteraard kunt u verdieping aanbrengen voor voorlopers/meerkunners.

Waarom ACES Direct en MaakOnderwijs?
Op de arbeidsmarkt ontstaat een steeds grotere roep naar jonge mensen met 21e eeuwse vaardigheden. Dat zijn onder andere vaardigheden op ICT-gebied, maar ook ‘goed kunnen samenwerken’, ‘sterk zijn in communiceren’ en ’creatief en oplossingsgericht kunnen denken’. Wie aan de slag gaat met de 3D-printers van ACES Direct en het lesprogramma van MaakOnderwijs, werkt met leerlingen gericht aan deze vaardigheden, en bereidt leerlingen goed voor op de toekomst.

Door de kennis van ACES Direct over 3D-printen te combineren met de expertise van MaakOnderwijs, verrijken wij uw lesprogramma. Daarmee verandert 3D-printen van een ‘gadget’ of productieapparaat naar een middel ter ondersteuning van het reguliere lesprogramma.

Een beredeneerd aanbod W&T
Met MaakOnderwijs beschikt u als school - net als bij taal en rekenen - over een beredeneerd aanbod. Hiermee toont u aan dat u niet zomaar technieklessen geeft, maar gericht aan bepaalde doelen werkt, en deze doelen goed afstemt op behoeften en de mogelijkheden van de leerlingen.

Wat levert het op?

  • Leerlingen kiezen eerder en vaker voor een technische opleiding
  • Leerlingen raken geïnteresseerd in wetenschap en technieken en vergroten hun kennis op dit gebied
  • U integreert het techniekcurriculum in het bestaande onderwijsprogramma
  • U besteedt gericht aandacht aan 21e eeuwse vaardigheden

De opkomst van de 3D-printer is revolutionair. Leerlingen gaan zelf aan de slag met de 3D-printer. Ze maken zelf iets, en onthouden op deze manier perfect wat ze leren.

De Pakketten
ACES Direct biedt verschillende pakketten. Elk pakket bevat het lesmateriaal van MaakOnderwijs. In overleg bekijken we welke printer en lespakket het beste bij uw school past. Ook is het mogelijk tegen een aantrekkelijk laag maandbedrag een compleet 3D-print pakket af te nemen bij ACES Direct.

Service en support
Met support vanuit ACES Direct bent u verzekerd van goede ondersteuning bij de inzet van uw 3D-printer en het onderhoud ervan.

Cubicon: de gebruiksvriendelijkste 3D-printers. Verkrijgbaar in verschillende modellen.
De 3D-printers van Cubicon behoren tot de gebruiksvriendelijkste en modernste printers op de markt. Waarom dat voor u belangrijk is? Leraren besparen veel tijd. Ze kunnen aan de slag met wat echt telt: onderwijzen.

De unieke printers van Cubicon beschikken over zelflossende bouwtafels. Oftewel: na afkoelen laat de print vanzelf los. Geen tijdsverspilling aan methodes die plakband, lijmspray of andere middelen vereisen. Dit in combinatie met de gesloten, verwarmde bouwkamer en demontabele printkop maakt de Cubicon 3D-printers zo geschikt voor een leeromgeving. Minimaal voorbereiden, maximaal printen en een perfect resultaat.

Bekijk hier alle Cubicon 3D-printers

  Feedback