Vrachtbrief en aftekenlijst verwerking | Aces Direct

Vrachtbrief en aftekenlijst verwerking

Roy Röther

Solution Advisor Printing t. 013 762 19 27
Contactformulier

Vrachtbrief en aftekenlijst verwerking

Digitale verwerking van vrachtdocumenten en CMR's

ImageCapture scant uiteenlopende documenten als vrachtbrieven, CMR documenten, en dagstaten.

U kunt deze documenten automatisch verwerken en koppelen aan uw TMS (Transport Management Systeem). De documenten zijn vanuit de achterliggende applicatie opvraagbaar. ImageCapture stelt u in staat om vrachtbrieven direct op te vragen vanuit orderadministratie en verzenden met verkoopfactuur of online beschikbaar stellen via Track and Trace.

Veelvoorkomende documenten als CMR en Lieferschein zijn eenvoudig per batch scanbaar op basis van rit, charter, trailer of op ieder ander gewenst niveau.

De CMR’s worden gekoppeld aan het zendingsnummer in de transportadministratie. Alle gescande documenten worden automatisch gearchiveerd en zijn toegankelijk vanuit uw TMS en Tracking & Tracing.

Werkt u met niet standaard op de vrachtbrief vermeldde verladers? ImageCapture stelt u in staat vrachtbrieven van verlader automatisch te koppelen aan de juiste order in uw TMS. Dankzij het combineren van ImageCapture for Documents en Imagecapture for Forms is het ook moeilijk om colli- en emballagemutaties geautomatiseerd te verwerken. Zo exporteert u data naar uw TMS en kunt u dossiergegevens direct bijwerken en manco’s en schades opnemen.

Geautomatiseerde splitsing en verwerking van aftekenlijsten

Veel distributie waarbij één wagen meerdere zendingen bezorgen maken gebruik van aftekenlijsten of runsheets. Met behulp van patroonherkenning deelt ImageCapture for Runsheets na scannen de lijsten op in afzonderlijke zendingsregels. Daarnaast ziet de software of er een handtekening in het document staat. U kunt ervoor kiezen de regels na verweking online beschikbaar te stellen aan opdrachtgevers.

Transport managment en Warehouse Managment systemen

  Feedback