Garantie informatie Xerox Cartridges | Aces Direct

Garantieinformatie Xerox cartridges

Garantieinformatie Xerox cartridges

1. Garantielijn voor klanten:
Deze servicelijn kunt u bellen om technische problemen, vragen rondom de garantie en klachten te bespreken met een medewerker van Xerox. De servicelijn is te bereiken op: 0900-0400891.

2. Gratis vervanging van defecte cartridges:
Xerox garandeert dat iedere lasertonercartridge vrij is van defecten zolang de cartridge meegaat. Wanneer er toch een defect blijkt te zijn ten gevolge van een materiaal- en/of fabricagefout, dan wordt de cartridge kosteloos vervangen.*

3. Complete vergoeding van het bedrag in het geval van schade aan de printer:
Xerox garandeert dat een lasertonercartridge bij normaal gebruik geen schade, abnormale slijtage of aantasting veroorzaakt bij een printer waarvoor deze cartridge is bedoeld. In het onwaarschijnlijke geval dat een cartridge van Xerox schade heeft veroorzaakt aan een printer, zal Xerox ook de rechtstreeks daaruit volgende reparatiekosten voor haar rekening nemen.**

* Als we ervan uitgaan dat de cartridge normaal is bewaard en gebruikt, dan ontvangt u gratis een nieuwe cartridge.

** Claims dat het gebruik van de lasertonercartridge of afdrukmodule van Xerox tot schade aan de printer heeft geleid moet worden gestaafd met bevredigend bewijs dat de cartridge of module direct verantwoordelijk is voor dergelijke schade of een dergelijke storing. Dergelijke claims moeten een schriftelijke verklaring bevatten op het officiële briefpapier van het servicebedrijf en ondertekend zijn door een bevoegd vertegenwoordiger van het servicebedrijf. Na verificatie door Xerox met een bevredigend resultaat zal Xerox de rechtstreeks daaruit volgende reparatiekosten voor haar rekening nemen.

  Feedback