Creative-Cloud lidmaatschap instellen en beheren | ACES Direct

Creative-Cloud lidmaatschap instellen en beheren

Creative-Cloud lidmaatschap instellen en beheren

Welkom bij Creative Cloud voor teams. In dit artikel vind je alles wat je nodig hebt om er snel en eenvoudig voor te zorgen dat je teamleden aan de slag kunnen met Creative Cloud. Lees informatie over het aanschaffen van een lidmaatschap, het uitnodigen van gebruikers, het toewijzen van licenties, het toevoegen van beheerders en meer. Je kunt een Creative Cloud-lidmaatschap voor teams aanschaffen op Adobe.com.

De Adobe ID die wordt gebruikt voor het aanschaffen van het lidmaatschap van Creative Cloud voor teams, wordt ingesteld als primaire beheerder. Alle informatie met betrekking tot betaling en facturering wordt alleen verzonden naar de primaire beheerder. Je kunt ook aanvullende beheerders toevoegen om je team te beheren.

Je team beheren


De licenties van je Adobe-lidmaatschap beheren met het Value Incentive Plan (VIP). 3 minuten.

Met de Admin Console kun je je account beheren. Gebruik de Admin Console om gebruikers toe te wijzen en uit te nodigen om lid te worden van je team zodat ze kunnen werken met de Creative Cloud-apps.

Toegang krijgen tot de Admin Console

Stap 1
Meld je aan op www.adobe.com/nl met je Adobe ID en wachtwoord. Op de meeste pagina's bevindt de koppeling Aanmelden zich in de navigatiebalk boven aan het scherm. Als je al bent aangemeld, klik je op je naam in de navigatiebalk boven aan het scherm.


Stap 2
Klik in het navigatiedeelvenster dat wordt weergegeven op Team beheren. De pagina Je team beheren wordt weergegeven. Aan teambeheerders worden standaard geen licenties toegewezen. Wijs een licentie toe aan jezelf om toegang te krijgen tot de Creative Cloud-apps en -services. Als je licenties wilt sorteren op naam, product of status, selecteer je de betreffende kolom in de veldnamenrij. De Adobe Admin Console werkt het beste in de volgende browsers:

  • Mac OS: Safari 7.x, Google Chrome, Firefox 4 of hoger
  • Windows 8: IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 of hoger
  • Windows 7: , IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 of hoger

Wanneer je licenties toewijst aan gebruikers, worden er door Adobe uitnodigingen verzonden naar deze gebruikers. Nadat gebruikers de uitnodigingen hebben geaccepteerd, worden door Adobe licenties toegewezen aan de gebruikers. Je moet niet-toegewezen licenties beschikbaar hebben als je gebruikers wilt uitnodigen.

Licenties toewijzen aan gebruikers

Wanneer je licenties toewijst aan gebruikers, worden er door Adobe uitnodigingen verzonden naar deze gebruikers. Nadat gebruikers de uitnodigingen hebben geaccepteerd, worden door Adobe licenties toegewezen aan de gebruikers. Je moet niet-toegewezen licenties beschikbaar hebben als je gebruikers wilt uitnodigen.

Een licentie aan één gebruiker toewijzen

Stap 1
Klik in het navigatiedeelvenster aan de linkerkant op Niet-toegekende licenties om het tabblad Niet-toegekende licenties te openen.

Stap 2
Klik in de kolom Naam op Gebruiker toewijzen. Het dialoogvenster Gebruiker toewijzen wordt weergegeven.

Stap 3
Voer het e-mailadres van de gebruiker in en klik op Gebruiker toewijzen. Je kunt ook de naam van de gebruiker en een persoonlijk bericht toevoegen voor je de uitnodiging verzendt.

De uitnodiging wordt door Adobe per e-mail verzonden naar de gebruiker. Wanneer de gebruiker de uitnodiging accepteert, wordt door Adobe een licentie toegewezen aan de gebruiker.

Als je een licentie toewijst aan een gebruiker, kun je het e-mailadres typen. Als je de e-mailadressen wilt kopiëren en plakken, moet je Ctrl+V gebruiken in plaats van met de rechtermuisknop te klikken en Plakken te kiezen in het contextmenu.

Opmerking: Aan teambeheerders worden standaard geen licenties toegewezen. Wijs een licentie toe aan jezelf om toegang te krijgen tot de Creative Cloud-apps en -services.

Licenties aan meerdere gebruikers toewijzen

Stap 1
Klik in de werkbalk bovenaan op Gebruikers toewijzen.

Stap 2
Voer e-mailadressen van gebruikers in. Je kunt ook e-mailadressen plakken, maar gebruik in dat geval Ctrl/Command+V in plaats van de opdracht Plakken in het contextmenu.

Je kunt de e-mailadressen ook uploaden als een CSV-bestand, gescheiden door komma's of tabs.

Opmerking: Als je de gegevens wilt kopiëren en plakken, moet je Ctrl+V gebruiken in plaats van met de rechtermuisknop te klikken en Plakken te kiezen in het contextmenu. Als je een CSV-bestand uploadt, moet het bestand alleen de e-mailadressen bevatten.

Stap 3
Klik op Gebruikers toewijzen. De uitnodigingen worden door Adobe per e-mail verzonden naar de gebruikers.

Wanneer een gebruiker de uitnodiging accepteert, wordt door Adobe een licentie toegewezen aan de betreffende gebruiker.

Voorkomen dat spamfilters uitnodigingen tegenhouden

Als een eindgebruiker de uitnodiging niet ontvangt, is de uitnodiging mogelijk onderschept door een spamfilter. Je kunt dit probleem oplossen door jezelf een uitnodiging voor de licentie te sturen om te testen of het e-mailbericht aankomt. Als het bericht niet aankomt, zorg je dat @adobe.com op de lijst met goedgekeurde adressen staat. Als je nog steeds problemen ondervindt, kun je de technische ondersteuning van Adobe bellen. Ga naar de pagina Contact opnemen om aan de slag te gaan.

Wat gebeurt er als een uitgenodigde gebruiker een actief Creative Cloud-lidmaatschap heeft?

Als een gebruiker al een Adobe ID heeft gekoppeld aan een individueel Creative Cloud-lidmaatschap (zoals Alle apps of een losse app), kan de gebruiker de uitnodiging accepteren en lid worden van het team met zijn of haar eigen Adobe ID. Een klant kan ook zijn of haar eigen individuele lidmaatschap (niet gekoppeld aan een teamlidmaatschap) behouden of dit annuleren.

Adobe_2

Een uitnodiging opnieuw verzenden

Als een gebruiker een uitnodiging om lid te worden van je team niet heeft geaccepteerd, wordt de uitnodigingsstatus aangegeven in de lijst Gebruikers in behandeling. Als je de uitnodiging opnieuw wilt verzenden, kun je de uitnodiging in behandeling intrekken en de gebruiker opnieuw uitnodigen.

Stap 1
Klik in het navigatiedeelvenster aan de linkerkant op Gebruikers in behandeling om het tabblad Gebruikers in behandeling te openen.

Stap 2
Klik op het pictogram X voor de gebruiker naar wie je de uitnodiging opnieuw wilt verzenden.

Stap 3
Klik op Gebruiker verwijderen.

De uitnodiging in behandeling wordt ingetrokken en de licentie is niet meer toegewezen. Deze niet-toegewezen licentie wordt verplaatst naar het tabblad Niet-toegewezen licenties en het aantal niet-toegewezen licenties wordt met 1 verhoogd.

Stap 4
Nodig de gebruiker opnieuw uit en gebruik hiervoor de stappen in: Een licentie aan één gebruiker toewijzen.

Gebruikers exporteren naar CSV

Safari, Chrome of Firefox

Klik in de werkbalk bovenaan op Exporteren naar CSV om het CSV-bestand te downloaden. Open het bestand om de lijst met gebruikers weer te geven.

Gebruik voor multibyte-talen (Chinees, Japans, Koreaans) in Mac OS de volgende stappen om het gedownloade CSV-bestand te openen:

Stap 1
Start Microsoft Excel en open een nieuwe werkmap.

Stap 2
Kies Bestand > Importeren. Selecteer in het dialoogvenster Importeren de optie Tekstbestand en klik op Importeren.

Stap 3
Selecteer in het dialoogvenster Een bestand kiezen het opgeslagen CSV-bestand en klik op Gegevens ophalen.

Stap 4
Selecteer in de wizard Tekst importeren de optie Gescheiden, selecteer de betreffende multibyte-taal en klik op Volgende.

Stap 5
Schakel in het volgende scherm het selectievakje Komma in bij Scheidingstekens. Schakel alle andere selectievakjes uit en klik op Volgende.

Stap 6
Klik in het volgende scherm op Voltooien. Klik op de laatste pagina Gegevens importeren op OK.

Internet Explorer

Stap 1
Klik in de werkbalk bovenaan op Team exporteren.

Stap 2
Klik in het pop-upmenu Team exporteren op Alles selecteren.

Stap 3
Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde gegevens en kies Kopiëren in het contextmenu.

Stap 4
Plak de gekopieerde details in een spreadsheetprogramma (zoals Microsoft Excel). De tekst heeft een door tabs gescheiden indeling zodat je de tekst makkelijker in je spreadsheet kunt plakken.

Een gebruiker zoeken

Stap 1
Klik in het navigatiedeelvenster aan de linkerkant op Alle licenties.

Stap 2
Voer in het zoekvak van de werkbalk bovenaan de naam van de gebruiker in. De zoekresultaten worden in het rechterdeelvenster weergegeven.

Een gebruiker verwijderen

Je kunt een gebruiker verwijderen uit je team. Vervolgens kun je de toegewezen licentie aan een andere gebruiker toewijzen.

Stap 1
Klik op het tabblad Alle licenties op X voor de gebruiker die je wilt verwijderen.

Stap 2
Klik op Gebruiker verwijderen.

De licentie is nu niet meer toegewezen. Deze niet-toegewezen licentie wordt verplaatst naar het tabblad Niet-toegewezen licenties en het aantal niet-toegewezen licenties wordt met 1 verhoogd.

Opmerking: Met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) worden de toegangsrechten voor alle bestanden van eindgebruikers in de cloudopslag bepaald. Wanneer je een gebruiker verwijdert uit een team, hebben de teambeheerder en alle andere teamleden alleen toegang tot de bestanden die zijn gedeeld door de betreffende gebruiker. Alle niet-gedeelde bestanden blijven ontoegankelijk.

Een licentie opnieuw toewijzen

Je kunt een licentie opnieuw toewijzen aan een andere gebruiker. Dit proces bestaat uit twee stappen:

  1. Een bestaande gebruiker verwijderen.
  2. Een licentie toewijzen aan een andere gebruiker.

Extra licenties aanschaffen

Als je Creative Cloud voor teams hebt aangeschaft via Adobe.com, kun je op elk moment extra licenties kopen. De extra licenties worden dan opgenomen in de volgende factureringscyclus. Ook als je licenties via een leverancier aanschaft, kun je op elk moment licenties toevoegen. Je moet echter wel binnen 30 dagen een order bij de leverancier plaatsen om de transactie te voltooien.

Als je de order niet binnen 30 dagen plaatst, kun je geen licenties meer toevoegen en worden niet-betaalde licenties mogelijk gedeactiveerd. Alle aanvullende licenties lopen af op de oorspronkelijke inschrijvingsdatum.

Als je niet weet wie je VIP-leverancier is, neem je contact op met de Klantenondersteuning.

Gebruik de volgende stappen om extra licenties te kopen:

Stap 1
Klik in de werkbalk bovenaan op Licenties toevoegen.

Stap 2
Selecteer het aantal licenties dat je wilt aanschaffen.

Stap 3
Klik op Doorgaan en volg de aanwijzingen op het scherm.

Licenties verwijderen

Voor een licentie geldt een verplichting van één jaar of naar rato van de resterende tijd tot de inschrijvingsdatum. Daarom moet je het toegezegde aantal licenties behouden tot aan je inschrijvingsdatum. Als je het lidmaatschap van Creative Cloud voor teams rechtstreeks hebt aangeschaft op Adobe.com, kun je licenties verwijderen, maar hiervoor worden wel annuleringskosten in rekening gebracht. Neem contact op met de Klantenondersteuning voor meer informatie.

Opmerking: Als je het Creative Cloud-lidmaatschap voor teams hebt aangeschaft via een leverancier, kun je het lidmaatschap na 14 dagen niet meer retourneren of annuleren of een licentie verwijderen.

Beheerders toevoegen

Stap 1
Klik in het navigatiedeelvenster aan de linkerkant op Beheerders om het tabblad Beheerders te openen.

Stap 2
Klik onder aan de tabel op de koppeling Meer toevoegen.

Stap 3
Voer het e-mailadres en de naam in van de persoon die je wilt uitnodigen als beheerder.

Stap 4
Klik op Beheerder toevoegen.

De status wordt weergegeven als In behandeling en de uitnodiging wordt per e-mail naar de betreffende gebruiker verzonden. De gebruiker moet de uitnodiging accepteren om het proces te voltooien.

De primaire beheerder wijzigen

Als je de primaire beheerder bent van een account van Creative Cloud voor teams, kun je vanuit de Admin Console een beheerder uitnodigen en benoemen tot primaire beheerder. De uitgenodigde beheerder moet wel dezelfde landinstellingen hebben als jij.

Opmerking: Dit geldt alleen voor een lidmaatschap van Creative Cloud voor teams dat rechtstreeks via Adobe.com is aangeschaft. Als je het lidmaatschap van Creative Cloud voor teams via het VIP-programma hebt aangeschaft, neem je contact op met de Klantenondersteuning om de primaire beheerder te wijzigen.

Een uitnodiging om primaire beheerder te worden versturen

Als primaire beheerder voer je de volgende stappen uit om een uitnodiging naar een beheerder te sturen:

Stap 1
Meld je aan bij de Admin Console.

Stap 2
Ga naar het tabblad Beheerders.

Stap 3
Klik op Wijzigen.

Stap 4
Selecteer de naam van de beheerder in de lijst in het dialoogvenster Primaire beheerder wijzigen.

Stap 5
Klik op Wijzigen.

Opmerking: Op dit punt heeft de primaire beheerder de mogelijkheid om de uitnodiging in te trekken.

De uitnodiging accepteren

Als secundaire beheerder voer je de volgende stappen uit nadat je de uitnodiging via e-mail hebt ontvangen:

Stap 1
Klik op de koppeling in de e-mail en accepteer de uitnodiging.

Stap 2
Meld je aan bij de Admin Console.

Stap 3
Lees de algemene voorwaarden door en klik op Uitnodiging accepteren.

Stap 4
Voeg de betalingsgegevens toe en klik op Bevestigen.

Opmerking: Je kunt ook de factureringsgegevens bijwerken via je online Adobe ID-account.

Als het is gelukt, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven met de mededeling dat je nu de primaire beheerder voor je team bent. De vorige primaire beheerder wordt nu een secundaire beheerder. Als de nieuwe primaire beheerder heb je nu de mogelijkheid om de vorige primaire beheerder te verwijderen.

De vorige primaire beheerder verwijderen

Als de nieuwe primaire beheerder voer je de volgende stappen uit om de vorige beheerder desgewenst te verwijderen.

Stap 1
Meld je aan bij de Admin Console.

Stap 2
Klik op de X voor de vorige primaire beheerder.

Stap 3
Klik op Verwijderen in het pop-upbericht Beheerder verwijderen uit dit team?

Uitnodiging in behandeling voor de primaire beheerder intrekken

Als je een uitnodiging om primaire beheerder te worden hebt verzonden maar nu van gedachten bent veranderd, kun je de uitnodiging in behandeling intrekken.

Stap 1
Meld je aan bij de Admin Console.

Stap 2
Klik op de X voor de beheerder met de status “Uitgenodigd om primair te worden”.

Stap 3
Selecteer Uitnodiging intrekken in het pop-upbericht dat verschijnt.

Stap 4
Klik op Intrekken.

Creative Cloud voor teams distribueren met Creative Cloud Packager

IT-beheerders kunnen met Adobe Creative Cloud Packager eenvoudig pakketten met Creative Cloud-producten en -updates maken voor distributie binnen hun organisatie.

Je kunt Creative Cloud Packager downloaden en toegang krijgen tot documentatie via het deelvenster Distributie.

Zie Over Adobe Creative Cloud Packager voor meer informatie over Packager.

  Feedback