Over Aces Direct | Aces Direct

Blijf gaan met Aces Direct

Blijf gaan met Aces Direct

Goede IT gaat verder dan de hard- en software die ons werk makkelijker maken. Het gaat om een juiste match van techniek en organisatie. De techniek is niet leidend, jouw organisatie wel. Aces Direct is de IT Business Partner die IT menselijk maakt.

Dit vraagt om een aanpak waarbij we IT integreren en laten mee-evolueren met jouw organisatie. We jagen aan, zien kansen, zetten de boel op scherp én nemen je mee. Met ons sta je altijd aan. Je hoeft niet zelf op zoek, maar krijgt van ons te horen wat je nu, straks en later nodig hebt. Zodat jij kunt blijven gaan.

We werken op basis van de Aces 8. Acht vaste, doorlopende punten die samen zorgen voor een continue loop van vooruitgang. Alles wat we doen bij Aces Direct, doen we op basis van aandacht. Energiek, ambitieus en de mens in acht nemend. We stemmen organisatie en IT doorlopend op elkaar af en houden jouw bedrijf in beweging.

  Feedback