certificering en prestatieladder

Certificeringen

Certificeringen

De kwaliteit van advies en dienstverlening staat bij ACES Direct hoog in het vaandel. Niet voor niets zijn wij reeds in 2010, als eerste IT-leverancier in Nederland, gecertificeerd voor de MVO prestatieladder en hebben wij het ISO 90001:2015 certificaat behaald.

MVO Prestatieladder

Het MVO Prestatieladder Managementsysteem - Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Deze certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor sustainability (de ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is.

De MVO Prestatieladder, integreert al deze deel aspecten onder de noemer van het internationaal geaccepteerde management concept People, Planet en Profit (Prosperity) in hanteerbare eisen. Momenteel zijn we gecertificeerd voor MVO Prestatieladder niveau 3. Jaarlijks wordt ons MVO beleid beoordeeld door DNV GL.

Download MVO Prestatieladder

ISO certificering

De kwaliteit van advies en dienstverlening staat bij ACES Direct hoog in het vaandel. Dit wordt onderstreept met het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat. ACES Direct is hiermee een van de weinige IT-leveranciers die voldoet aan de ISO 9001:2015 kwaliteitsnorm. Voor u als klant heeft de toekenning van het ISO 9001:2015 certificaat zeker voordelen. Het geeft u de zekerheid zaken te doen met een erkend en absoluut betrouwbaar bedrijf.

Ook kan ACES Direct in openbare aanbestedingen en grote projecten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Certificatie nummer: 631848
Certificatiedatum: 8 juli 2013
Certificaat geldig tot: 16 augustus 2019
Eerste maal verstrekt op: 30 mei 2005
Certificerende instantie: CGD BV, Zwijndrecht

Download ISO Certificering

  Feedback