mvo ACES Direct

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

ACES Direct heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan en streeft er naar in alle opzichten duurzaam te zijn. Wij willen duurzame groei realiseren door te voldoen aan onze verplichtingen richting de maatschappij. Wij streven naar continue verbetering van onze prestaties op het gebied van duurzaamheid, milieuzorg en maatschappij.

De certificering voor MVO Prestatieladder niveau 3 is hiervan het bewijs. Deze wordt beoordeeld door een onafhankelijke organisatie DNV GL en is gebaseerd op de 3 elementen People, Planet en Profit. Ook zijn we actief partner van MVO-Nederland.

Onze MVO benadering is geïntegreerd in de bedrijfsvoering en besluitvorming. De thema’s arbeidsomstandigheden en volwaardig werk, mensenrechten, eerlijk zaken doen, consumentenaangelegenheden, milieu en betrokkenheid en ontwikkeling van de gemeenschap staan hierbij centraal. Alle kernprocessen van de onderneming spelen daarbij een rol, van inkoop tot marketing en het HR beleid. In het gehele traject staat duurzaamheid centraal.

We streven ernaar onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. Daarbij staat de behoefte van de klant centraal. We hebben ambitieuze doelen. De dagelijkse inzet van onze enthousiaste medewerkers zijn bij de realisatie van deze doelen onmisbaar. Vandaar dat een goede verhouding tussen werkgever en medewerker, gezondheid en veiligheid op het werk en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers belangrijke aspecten zijn.

ACES Direct onderhoudt een goede communicatie met belanghebbenden zoals de overheden, medewerkers, leveranciers, klanten en maatschappelijke organisaties. Voor ons zijn de voor hun belangrijke aandachtspunten ten aanzien van de activiteiten en besluiten van ACES Direct van groot belang. Door middel van heldere rapportages en verslagen, leggen we verantwoording af aan de belanghebbenden. We hanteren hierbij zoveel mogelijk een open communicatie en ten aanzien van besluiten.

Wilt u meer informatie over ons MVO-beleid? Neem dan contact op met de MVO specialist.

Lees meer over...

  Feedback