MVO | Aces Direct
Zoeken
Zoeken

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Ons MVO-beleid bestaat uit de pijlers mens, maatschappij en milieu. Hieronder lees je hoe wij invulling geven aan deze drie pijlers.

Mens

Ons doel is om de best mogelijke werkgever te zijn voor onze medewerkers. Het creëren van een veilig werkklimaat, waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen, daar maken we ons iedere dag hard voor. Hoe doen wij dit:

 • Wij stimuleren de inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers door trainingen, coaching en doorgroeimogelijkheden aan te bieden.
 • We hebben veel aandacht voor een gezonde werk/privébalans.
 • We werken continu aan het gezond houden van onze medewerkers. We faciliteren fittesten, gezondheidsonderzoeken en bieden gerichte ondersteuning.
 • We bieden gelijke kansen aan alle medewerkers en juichen diversiteit toe. We maken geen onderscheid op basis van etnische afkomst, huidskleur, godsdienst, nationaliteit, sekse, leeftijd, handicap, burgerlijke staat, seksuele voorkeur of enige andere persoonlijke eigenschap die wettelijk is beschermd.
 • We stimuleren vrijwilligerswerk bij medewerkers.

Maatschappij

Iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen aan een veilige en prettige maatschappij. Dat vinden we én dragen we uit. Bij Aces Direct doen we dit zo:

 • Wij zijn een erkend leerbedrijf, geven graag de ruimte aan studenten en starters op de arbeidsmarkt.
 • Jaarlijks sponsoren wij verschillende goede doelen.
 • Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheid om vrije dagen in te ruilen voor een bijdrage aan goede doelen.
 • Iedereen is welkom bij ons: wij geven de ruimte aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Milieu

Een duurzame leefomgeving is voor iedereen van belang, voor huidige én toekomstige generaties. Wij beseffen dat we aanpassingen moeten doen in ons gedrag. Hieronder ontdek je welke maatregelen Aces Direct neemt voor een beter milieu:

 • Maatregelen om ons elektriciteitsverbruik terug te dringen.
 • Het voeren van actief beleid om de transportketen zo kort en duurzaam mogelijk te maken.
 • Het verminderen van het woon-werkverkeer door flexibel werken mogelijk te maken.
 • Het aanbieden van een fietsplan voor medewerkers.
 • Het beschikbaar stellen van elektrische leaseauto’s.
 • Wij verpakken onze zendingen op een duurzame wijze.
 • Wij geven de voorkeur aan duurzame producten waarbij een milieuvriendelijke productie en de herinzetbaarheid van de hardware wordt meegenomen.
 • Wij bieden de mogelijkheid tot het afnemen van refurbished producten aan. Deze worden na een grondige check weer beschikbaar gesteld voor de markt.

Ieder jaar stellen we MVO-doelen op en voeren hier actief beleid op. De belangrijkste MVO-doelen voor 2023 zijn:

 • Het stimuleren van vrijwilligerswerk bij medewerkers.
 • Het verhogen van de kennis en betrokkenheid bij medewerkers rondom MVO.
 • Het aandeel leaseauto’s met energielabel A vergroten.
 • Het aantal maatschappelijke activiteiten die wij initiëren of aan deelnemen vergroten.
 • Het aandeel medewerkers dat met de auto naar het werk komt verkleinen.
 • Uitgebreider communiceren over MVO naar onze klanten.
 • Het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen.
 • Het behalen van energielabel A+ voor ons kantoor.

Benieuwd wat wij de afgelopen jaren hebben bereikt op het gebied van MVO? Bekijk dan onze infographics van 2022, 2021, 2020, 2019 en 2018.

Certificeringen

Ontdek hieronder welke certificeringen wij als organisatie hebben.


MVO Prestatieladder

Het MVO Prestatieladder Managementsysteem voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te maken. Momenteel zijn we gecertificeerd voor MVO Prestatieladder niveau 3.

ISO 14001-certificering

ISO 14001 is de internationale norm voor een milieumanagementsysteem. Met het behalen van het ISO 14001:2015 certificaat laten we zien dat wij ons inzetten voor een beter milieu.