ACES Direct heeft een groot aanbod EPEAT producten | Aces Direct

Milieuvriendelijke werkplek (EPEAT)

Milieuvriendelijke werkplek (EPEAT)

Help de overgang naar een duurzame wereld te versnellen, kies EPEAT goedgekeurde producten! EPEAT is het vooraanstaande, wereldwijde rating systeem voor groenere elektronica. Het is een eenvoudig hulpmiddel voor het identificeren van milieuvriendelijke apparaten. Het EPEAT systeem combineert strenge en uitgebreide criteria voor design, productie, energiegebruik en recycling met een doorlopende onafhankelijke toetsing van claims van fabrikanten.

Milieuvoordelen

EPEAT-geregistreerde producten voldoen aan strenge milieucriteria die gericht zijn op de gehele levenscyclus van een product, van energiebesparing en giftige stoffen tot aan de levensduur van een product en het beheer aan het einde van de levenscyclus. Over hun gehele levensduur beperken EPEAT-geregistreerde producten de negatieve effecten van elektronica op het milieu.

Hoe producten in aanmerking komen voor EPEAT

EPEAT-geregistreerde producten voldoen aan een groot aantal milieubeschermende criteria. Producten worden afgemeten aan zowel verplichte -als optionele criteria. Om toegevoegd te kunnen worden aan het register, moet een product binnen haar categorie aan alle verplichte criteria voldoen. Afhankelijk van het aantal optionele criteria waaraan het product voldoet, wordt het product vervolgens beoordeeld met een Bronzen, Zilveren of Gouden classificatie. Producten met een Bronzen classificatie voldoen aan alle verplichte criteria, producten met een Zilveren classificatie voldoen aan alle verplichte criteria en tenminste 50% van de optionele criteria en producten met een Gouden classificatie voldoen aan alle verplichte criteria en tenminste 75% van de optionele criteria.

Wat de criteria omvatten

EPEAT bekijkt verschillende categorieën van milieukenmerken, die de gehele levenscyclus van een product bestrijken. De normen zijn gericht op:

  • Vermindering/verwijdering van milieusensitieve materialen
  • Materiaalkeuze
  • Levensduur van het product/verlengen van de levensduur
  • Energiebesparing
  • Beheer van het einde van de levenscyclus
  • Verpakking
  • Verbruiksartikelen

De meeste EPEAT criteria hebben betrekking op de eigenschappen van afzonderlijke producten. Eén criterium omschrijft bijvoorbeeld dat een product dat geregistreerd wordt geen doelbewust toegevoegd cadmium mag bevatten. Een dergelijk soort criterium moet worden opgegeven voor elk geregistreerd product. Andere criteria hebben betrekking op bedrijfsprogramma’s. Zo moet een fabrikant de publieke beschikbaarheid van een schriftelijk milieubeleid van de onderneming in overeenstemming met ISO 14001 kunnen aantonen. Om hun producten in het register te behouden moeten fabrikanten jaarlijks aantonen dat aan alle op bedrijfsniveau vereiste criteria wordt voldaan. Tenslotte bevat EPEAT ook een groot aantal servicegerelateerde criteria. Deze zijn gericht op de terugname en het verantwoordelijk recyclen van producten, verpakkingen en batterijen, evenals het aanbieden van uitgebreide garanties en andere ondersteunende diensten die de levensduur van een product aanzienlijk kunnen verlengen en hun impact op het milieu kunnen verminderen. Indien u in een wereld wilt leven waarin de negatieve effecten die elektronica hebben op het milieu en de maatschappij steeds worden verminderd, en waarin elektronica wordt ontworpen om de overgang naar een duurzame wereld te versnellen, kies dan voor EPEAT goedgekeurde producten!

Meer te weten? Bezoek de EPEAT website

  Feedback