Eerlijk zaken doen | Aces Direct

Eerlijk zaken doen

Eerlijk zaken doen

Een onderdeel van ons MVO beleid is ketenverantwoordelijkheid. Dit wil zeggen dat we niet enkel de verantwoordelijkheid nemen voor de sociale- en milieu impact van onze eigen bedrijfsactiviteiten, maar ook kritisch kijken naar de maatschappelijke impact van alle partijen waar Aces Direct zaken mee doet. Daarnaast wordt er een streng privacybeleid gehanteerd op klantgegevens.

Ketenverantwoordelijkheid

Iedere organisatie maakt deel uit van een netwerk van organisaties en heeft meestal een groot aantal partners waar mee wordt samenwerkt, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt daarom ook niet op aan de poort van de eigen organisatie. Ons beleid met betrekking tot ketenverantwoordelijkheid is er op gericht de keten waarin we opereren te verduurzamen. Daarom stellen we hoge eisen op het gebied van duurzaamheid aan onze partners. Een focus op het behouden van de duurzaamheid van onze producten en diensten is hierbij het uitgangspunt. Om de gezamenlijke MVO-performance naar een hoger niveau te tillen, gaan we met onze partners bij voorkeur een intensieve samenwerking en langdurige relatie aan.

Gedragscode strategische partners

Elke partner waar we voor een langere periode zaken mee doen en veel mee samenwerken (onze zogenaamde strategische partners) dient dan ook de gedragscode ‘strategische partners’ te ondertekenen. Hierin zijn een aantal speerpunten opgenomen die wij belangrijk vinden in het gedrag van onze partners.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste speerpunten:

  • Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
  • Mensenrechten
  • Eerlijk zaken doen
  • Klant aangelegenheden
  • Milieu, grondstoffen, energie, emissies
  • Betrokkenheid bij en ontwikkeling v/d gemeenschap

Wij erkennen dat elke strategische partner onafhankelijk is, maar verwachten van strategische partners dat ze aan de ethische standaarden van Aces Direct voldoen. Aces Direct is ervan overtuigd dat inachtneming van deze gedragscode zal bijdragen aan de continuïteit van de relatie en daarnaast aan een duurzame samenleving voor iedereen.

Gedragscode medewerkers

Al sinds de oprichting in 2000 werken we het liefst op onze eigen manier; de Aces Direct manier. Deze voor ons bijzonder waardevolle werkwijze willen we te allen tijde beschermen en verder uitbouwen. De basis van de Aces Direct manier is geformuleerd in onze kernwaarden: passie, samenwerking, betrokkenheid, kennis van zaken, doen wat we zeggen en de beste zijn. Onze kernwaarden vormen de basis voor onze gedragscode. Er wordt ingegaan op wat onze eigen manier van werken inhoudt en hoe we hiermee omgaan. De Aces Direct manier vormt het fundament voor ons succes. Daarom is het belangrijk dat we niet alleen op onze eigen manier werken maar deze werkwijze ook actief uitdragen.

Privacy

Aces Direct gaat op een verantwoordelijke manier om met de gegevens van haar klanten. Hierbij wordt een streng privacy beleid gehanteerd welke periodiek wordt getoetst door een externe instantie. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om het winkelen voor IT-producten voor u zo makkelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Aces Direct verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw order.

Het gebruik van uw gegevens
Onze klanten kunnen te allen tijde informatie krijgen omtrent de omvang en het gebruik van de over hen bij ons geregistreerde gegevens. Desgewenst worden gegevens op aanvraag gewijzigd, geblokkeerd of verwijderd. Heeft u zich ooit aangemeld voor ontvangst van de nieuwsbrief of soortgelijke mailings, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden, uw gegevens worden dan verwijderd. U kunt uw geregistreerde gegevens te allen tijde inzien, wijzigen en verwijderen via 'mijn account'.

SSL-encryptie - Zekerheid bij online kopen
Om u als klant te beschermen, gebruiken wij veilige coderingstechnologie. Middels SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze website gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn, dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

  Feedback