Maatschappelijke projecten en sponsoring | Aces Direct

Maatschappelijke projecten en sponsoring

Maatschappelijke projecten en sponsoring

Aces Direct is zich zeer bewust van de omgeving waarin we leven en werken en is daarin ook sociaal betrokken. De sociale betrokkenheid vertaalt zich onder andere in een intensieve samenwerking met Villa Pardoes, sponsoring van verschillende goede doelen en vertegenwoordiging in de raad van advies van Contour de Twern.

Sponsoring

We dragen graag bij aan initiatieven die passen bij onze eigen organisatie en identiteit. We kiezen daarom ook voor sponsorprojecten waarmee wordt bevestigd dat we een maatschappelijk betrokken, toonaangevend en innoverend bedrijf zijn. Het motto van Aces Direct voor sponsoring is “kinderen zijn de toekomst”.

Sponsorbeleid

Wij ontvangen vele aanvragen voor sponsoring en we kunnen helaas niet alle verzoeken
inwilligen. Daarom hebben een sponsorbeleid opgesteld, met een aantal richtlijnen waaraan een sponsorverzoek moet voldoen.

Projecten kunnen uitsluitend in aanmerking komen voor sponsoring indien ze voldoen aan onderstaande criteria:
• Het doel moet van maatschappelijke aard zijn
• De sponsoring moet gericht zijn op ons motto: “kinderen zijn de toekomst”
• De organisatie moet een lokaal karakter hebben
• Fondsenwervende goede doelen-instellingen behoren in het bezit te zijn van een ANBI nummer.
• Als blijk van waardering vragen wij een vermelding (incl. link) vanaf de website

Onderstaand een overzicht van de recent gesponsorde projecten:

Maatschappelijke projecten

Villa Pardoes

Villa Pardoes laat gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind, genieten van een heerlijke onbezorgde gratis week vakantie in het Noord-Brabantse Kaatsheuvel. De gezinnen kunnen hier even álles vergeten. Villa Pardoes bestaat dankzij de inzet van sponsoren en maar liefst 180 vrijwilligers.

Aces Direct is trotse sponsor van Villa Pardoes. Daarnaast zetten de medewerkers van Aces Direct zich jaarlijks in voor verschillende vrijwilligersactiviteiten. Vanuit de medewerkers van Aces Direct wordt dan een steentje bijgedragen aan een activiteit op locatie bij Villa Pardoes. Daarbij kan gedacht worden aan een bijdrage aan een benefietconcert voor Villa Pardoes, kerstversiering aanbrengen. En onlangs hebben medewerkers enthousiast de handen uit de mouwen gestoken tijdens het Pannenkoekenfestijn voor de gezinnen die in Villa Pardoes verblijven.

Contour de Twern: Raad van Advies

Contour de Twern is een lokale organisatie die vrijwilligers samen brengt met mensen die niet of beperkt zelfredzaam zijn. Zij ondersteunen andere organisaties en bedrijven die met vrijwilligers werken en bieden informatie, advies en scholing; en leggen slimme verbindingen met vrijwilligersorganisaties.

Contour de Twern organiseert tevens jaarlijks Beursvloer Tilburg. Een handelsbeurs waarbij bedrijven in staat worden gesteld om enkele items of diensten te doneren aan goede doelen en non-profit organisaties. Daarbij wordt gehandeld met gesloten beurzen; de vragende partijen kunnen een wederdienst voorstellen. Aces Direct is traditioneel aanwezig op Beursvloer Tilburg en heeft door de jaren heen enkele interessante matches kunnen maken met goede doelen en non-profit organisaties.

Vanaf februari 2014 is Aces Direct een ‘zilveren partner’ in de Raad van Advies van vrijwilligersorganisatie Coutour de Twern in Tilburg. De Raad van Advies bestaat uit lokale Tilburgse ondernemers die zich 4 keer per jaar inzetten als adviesorgaan voor Countour de Twern.
Jaarlijks ontvangen wij een certificaat van Contour de Twern. Dit certificaat dient als "bewijs" van onze goede partnership met Contour de Twern.

Bekijk ons certificaat van 2019

  Feedback