Maatschappelijke projecten en sponsoring | Aces Direct

Maatschappelijke projecten en sponsoring

Maatschappelijke projecten en sponsoring

Aces Direct is zich zeer bewust van de omgeving waarin we leven en werken en is daarin ook sociaal betrokken. De sociale betrokkenheid vertaalt zich onder andere in een intensieve samenwerking met Villa Pardoes, sponsoring van verschillende goede doelen en vertegenwoordiging in de raad van advies van Contour de Twern.

Sponsoring

We dragen graag bij aan initiatieven die passen bij onze eigen organisatie en identiteit. We kiezen daarom ook voor sponsorprojecten waarmee wordt bevestigd dat we een maatschappelijk betrokken, toonaangevend en innoverend bedrijf zijn. Het motto van Aces Direct voor sponsoring is “kinderen zijn de toekomst”.

Sponsorbeleid

Wij ontvangen vele aanvragen voor sponsoring en we kunnen helaas niet alle verzoeken
inwilligen. Daarom hebben een sponsorbeleid opgesteld, met een aantal richtlijnen waaraan een sponsorverzoek moet voldoen.

Projecten kunnen uitsluitend in aanmerking komen voor sponsoring indien ze voldoen aan onderstaande criteria:
• Het doel moet van maatschappelijke aard zijn
• De sponsoring moet gericht zijn op ons motto: “kinderen zijn de toekomst”
• De organisatie moet een lokaal karakter hebben
• Fondsenwervende goede doelen-instellingen behoren in het bezit te zijn van een ANBI nummer.
• Als blijk van waardering vragen wij een vermelding (incl. link) vanaf de website

Onderstaand een overzicht van de recent gesponsorde projecten:

mvo kika mvo stichting tessmvo contour de twern mvo duchenne heroes mvo jinc mvo leergeld mvo swim to fight cancer mvo villa pardoes

Maatschappelijke projecten

Villa Pardoes

Villa Pardoes laat gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind, genieten van een heerlijke onbezorgde gratis week vakantie in het Noord-Brabantse Kaatsheuvel. De gezinnen kunnen hier even álles vergeten. Villa Pardoes bestaat dankzij de inzet van sponsoren en maar liefst 180 vrijwilligers.

Aces Direct is trotse sponsor van Villa Pardoes. Daarnaast zetten de medewerkers van Aces Direct zich jaarlijks in voor verschillende vrijwilligersactiviteiten. Vanuit de medewerkers van Aces Direct wordt dan een steentje bijgedragen aan een activiteit op locatie bij Villa Pardoes. Daarbij kan gedacht worden aan een bijdrage aan een benefietconcert voor Villa Pardoes, kerstversiering aanbrengen. En onlangs hebben medewerkers enthousiast de handen uit de mouwen gestoken tijdens het Pannenkoekenfestijn voor de gezinnen die in Villa Pardoes verblijven.

JINC

JINC strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Daarom helpt JINC jongeren van 8 tot en met 16 jaar die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 65.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien.

Aces Direct draagt financieel bij om de JINC projecten mogelijk te maken en stelt medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, in de rol van trainer of coach. Wij krijgen er iets waardevols voor terug: de kans om een verschil te maken in het leven van kinderen én de kans om te investeren in de organisatie. Zo versterken wij onze binding met de maatschappij en bieden deelnemende werknemers een inspirerende ervaring.

Contour de Twern: Raad van Advies

Contour de Twern is een lokale organisatie die vrijwilligers samen brengt met mensen die niet of beperkt zelfredzaam zijn. Zij ondersteunen andere organisaties en bedrijven die met vrijwilligers werken en bieden informatie, advies en scholing; en leggen slimme verbindingen met vrijwilligersorganisaties.

Contour de Twern organiseert tevens jaarlijks Beursvloer Tilburg. Een handelsbeurs waarbij bedrijven in staat worden gesteld om enkele items of diensten te doneren aan goede doelen en non-profit organisaties. Daarbij wordt gehandeld met gesloten beurzen; de vragende partijen kunnen een wederdienst voorstellen. Aces Direct is traditioneel aanwezig op Beursvloer Tilburg en heeft door de jaren heen enkele interessante matches kunnen maken met goede doelen en non-profit organisaties.

  Feedback