Lease voordelen | ACES Direct
lease contracten ACES Direct

IT lease voordelen

IT lease voordelen

In het hedendaagse bedrijfsleven ligt de nadruk op het gebruik van een bedrijfsmiddel en niet zozeer op het bezit ervan. Daarom bieden we u in samenwerking met verschillende leasemaatschappijen de mogelijkheid om IT-producten te leasen.

Het bezit van bedrijfsmiddelen betekent vaak forse investeringen van de ondernemer waardoor de bestedingsruimte wordt beperkt. Enerzijds is het een forse aanslag op de liquiditeit en anderzijds beperkt het de kredietruimte bij de bank. In hoofdlijnen zijn er twee leasevormen, die beiden door ACES Direct worden aangeboden

Operational lease (huur)
Bij operational lease stelt de leasemaatschappij het gewenste bedrijfsmiddel aan u ter beschikking. De leasemaatschappij financiert het object en 'verhuurt' het aan u. Gedurende de looptijd van het contract blijft de leasemaatschappij zowel economisch als juridisch eigenaar en zij draagt ook het (verouderings)risico. U 'gebruikt' slechts het object.

Voordeel is dat u fiscaal als huurder wordt aangemerkt en de investering niet op uw balans hoeft te activeren (off-balance). De restwaarde van de apparatuur is verrekend in de maandelijkse leasebedragen. Evenals bij financial lease kunnen software, installatie en onderhoud in het leasecontract worden opgenomen. Aan het einde van de looptijd heeft u verschillende opties: doorhuren van de apparatuur, aankopen of terugsturen.

Financial lease
Bij deze vorm van lease koopt u het gewenste bedrijfsmiddel en zorgt de leasemaatschappij voor de financiering. Deze financieringsvorm heeft veel weg van een banklening. Gedurende de leaseperiode wordt de apparatuur in gelijke termijnen afgelost. De leasemaatschappij is juridisch eigenaar van het geleasde object. U bent economisch eigenaar en moet derhalve de apparatuur activeren op uw balans.

Het verouderingsrisico is voor rekening van u. Een voordeel van financial lease in vergelijking met een banklening is dat een totaalpakket gefinancierd kan worden, inclusief installatie, onderhoud en software.Wat zijn de voordelen van een IT lease?
Het leasen van IT-producten heeft vele voordelen:

Liquiditeit
Geen onnodige aantasting van de liquiditeitspositie. Doordat gedurende de leaseperiode gelijke maandelijkse bedragen worden betaald, kan de gebruiker de betalingen spreiden over de verwachte levensduur van de apparatuur. Over- en onderliquiditeit kunnen op deze manier worden vermeden.

Eenvoudige budgetering
De kosten kunnen eenvoudig worden berekend, omdat de kosten van de lease gedurende de looptijd van het contract vastliggen en direct gerelateerd zijn aan het geleasde object.

Betaling
De betalingstermijnen kunnen worden afgestemd op de gegenereerde cashflow. Betaling is mogelijk uit de opbrengst en/of besparing die met het geleasde bedrijfsmiddel wordt bereikt.

Cashflow
In plaats van snel verouderende bedrijfsmiddelen (zoals computers) met contant geld te betalen, wordt het door een lease mogelijk de schaarse (cash)middelen daar te gebruiken waar ze het meest nodig zijn.

Kredietlijn
Een leasecontract kan worden aangegaan zonder dat het de kredietfaciliteiten van de onderneming aantast.

Operational lease biedt u nog extra voordelen:


Vernieuwing (upgrading)
Door de flexibiliteit van operational lease wordt het risico van waardevermindering of veroudering van de apparatuur ondervangen.

Belastingvoordeel
De maandelijkse betalingen kunnen volledig worden afgetrokken als zijnde bedrijfskosten.

Waardevermindering
De economische risico's van waardevermindering liggen bij de leasemaatschappij.Wie kan IT leasen?
Lease is voor vrijwel ieder bedrijf interessant. Het is vaak een strategische beslissing gebaseerd op de vele voordelen die lease ten opzichte van koop biedt. Lease is met name interessant voor bedrijven die:
hun balansverhouding willen verbeteren ('off-balance');
hun productiecapaciteit willen uitbreiden, zonder de eigen liquiditeit en kredietruimte aan te tasten;
budgettaire beperkingen hebben;
slechts huurverplichtingen mogen aangaan (b.v. non-profit organisaties).


Lease is niet voor ieder bedrijf mogelijk, omdat dit een lening voor langere termijn is. Voor de leasemaatschappij is het dan ook van het grootste belang om te weten of het bedrijf aan alle toekomstige betalingsverplichtingen kan voldoen. Zonder enige zekerheid hiertoe zal de leasemaatschappij de klant simpelweg weigeren.

Bedrijven met de volgende kenmerken worden daarom in het algemeen uitgesloten van een IT lease:
bedrijven die korter dan 12 maanden bestaan;
verliesgevende bedrijven (gedurende het laatste jaar of jaren);
bedrijven met een negatief eigen vermogen;
bedrijven met te weinig zekerheden t.o.v van de investering (als vuistregel geldt een garantie vermogen van minimaal 20%);
horeca en ambulante handel.

Uitsluitend bestellingen boven € 1500,- excl. btw komen voor lease in aanmerking.


Wat zijn de kosten?

Het maandbedrag voor operational lease is elke maand hetzelfde. Indien geen automatische incasso gewenst is, wordt het leasebedrag met € 12,- per maand verhoogd.


Na de leasperiode?

Indien u na de leaseperiode de producten wilt blijven gebruiken zijn er diverse mogelijkheden.

  • U kunt het leasecontract verlengen en het leasebedrag per maand blijft in dit geval gelijk.
  • U kunt nieuwe producten leasen en gaat dus een nieuw leasecontract aan.
  • U kunt de geleasde producten kopen tegen betaling van de afkoopsom.

Indien u vragen heeft of een lease offerte wilt ontvangen, neem dan gerust via telefoon of e-mail contact op met één van onze contactpersonen.

  Feedback