Privacy statement | Aces Direct

Privacy statement

Privacy statement

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met ACES Direct (gevestigd te Rosa Castellanosstraat 1, 5032 MD Tilburg).

 • Inschrijving KvK Tilburg: 18046060
 • Versie: 25-05-2018

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website ACES Direct verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat ACES Direct in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. ACES Direct gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het verlenen van toegang tot onze website;
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • Het bepalen van strategie en beleid;
 • Het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen;
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot ACES Direct, haar relaties en haar medewerkers;
 • Het verzenden van de nieuwsbrief.

Omschrijven van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Functie;
 • Btw-nummer;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • (mobiel) Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • IP-adres;
 • Technische browserinformatie;
 • Cookie ID;
 • Klik- en surfgedrag;
 • Social media account.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

ACES Direct maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze website geen cookies ontvangt.

 • Functionele cookies
  Om ervoor te zorgen dat de site te allen tijde optimaal werkt, maken wij gebruik van functionele cookies waarbij de belasting van onze website nauwkeurig wordt gemonitord om ervoor te zorgen dat wij u altijd goed van dienst kunnen zijn.
 • Tracking cookies
  Om onze website optimaal in te richten maken wij gebruik van zogeheten tracking cookies. Het enige wat hierbij zichtbaar is, is de combinatie van uw ip-adres en de bijbehorende pagina’s die zijn bezocht.
 • Advertising cookies
  Wij maken gebruik van verschillende re-marketingdiensten die door het plaatsen van een cookie op uw apparaat relevante reclame kunnen weergeven die aangepast is aan de door u bezochte pagina’s op onze website. Tenzij hier toestemming voor is gegeven, kan deze cookie u in geen geval identificeren of toegang bieden tot uw computer. Deze cookie wordt alleen gebruikt om geanonimiseerde gebruikers relevante reclame te tonen. Door gebruik te maken van deze re-marketingdiensten kunnen wij uw behoeften beter beantwoorden en alleen reclame tonen die voor u relevant is.
 • Embedded content
  Op deze website kan content worden getoond die op andere sites wordt gehost. Denk hierbij aan YouTube-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, vindt u in het privacy statement van de desbetreffende dienst.

Cookieverklaring

Bekijk onze cookieverklaring

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt. Een overzicht van de gebruikte cookies is op verzoek verkrijgbaar.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen via info@acesdirect.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 013 762 19 00 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • Overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Bekijk onze vorige Privacy statement (vóór 25-05-2018).

Contactgegevens

 • ACES Direct
 • Rosa Castellanosstraat 1
 • 5032 MG Tilburg
 • Inschrijving KvK Tilburg: 18046060

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.