IT-Beveiling | Aces Direct
Zoeken
Zoeken

Security

Security

Door de alsmaar toenemende digitalisering en de ongekende ontwikkeling van het internet is (cyber)security in toenemende mate een belangrijk onderwerp. Het internet geeft jouw organisatie toegang tot alles, maar daarmee ook alles toegang tot jouw organisatie.

Op dit gebied bestaat er geen ‘silver bullet’. Aces Direct werkt daarom graag met je samen om de best passende en veilige oplossing voor jouw organisatie te realiseren. Een oplossing waarbij we niet enkel de technische aspecten belichten, maar ook de procedurele, beleidsmatige en de menselijke kant meenemen om een solide en eenduidige security aanpak te realiseren.

Inrichten

Om een gedegen securitymodel te realiseren is het belangrijk te weten wat er beveiligd moet worden. “Wat zijn nu de ‘kroonjuwelen’ van jouw organisatie?” Maar ook: “Welke systemen hebben er allemaal toegang tot de (belangrijke) bedrijfsinformatie?”

Aces Direct helpt je in het verkrijgen van inzichten op zowel technisch als menselijk vlak. Dit door niet alleen de systemen te testen op kwetsbaarheden, maar ook door het awareness niveau van de medewerkers onder de loep te nemen. Herkennen medewerkers bijvoorbeeld een phishingmail? Hoe reageren zij op een cybersecurity incident? Wie bellen ze of waar maken ze een melding?

Kortom: Cybersecurity beslaat een breed spectrum aan uitdagingen, waarin Aces Direct je een integrale oplossing kan bieden.

Optimaliseren

Meten is weten. Aces Direct helpt je bij het creëren van de best passende cybersecurity inrichting voor jouw organisatie. Door de verschillende oplossingen, procedures en het beleid met elkaar te verbinden tot een logisch geheel, vereenvoudigen we niet alleen de inrichting, we verhogen het zicht op de omgeving, maken het eenvoudiger én verhogen de efficiëntie. Dit allemaal met als doel de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van jouw bedrijfsinformatie te verbeteren.

Borgen

Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuwe (digitale) dreigingen. Het dynamische dreigingslandschap vereist een dynamische oplossing. Naast de moderne oplossingen voor o.a. mobiele- en endpoint security, vormt het gedrag van medewerkers een essentiële factor in het borgen van een veilige omgeving waarin informatiebeveiliging centraal staat. Daarom zijn awareness, een periodieke review van de genomen maatregelen en de opvolging van verkregen resultaten belangrijke punten voor Aces Direct.