mvo doelen

MVO doelen

ACES Direct heeft op het gebied van MVO onder andere onderstaande doelen opgesteld.

Belangrijkste doelen 2018
  • Stimuleren vrijwilligerswerk bij medewerkers;
  • Uitgebreidere afvalscheiding (8 afvalstromen);
  • Meer mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een baan aanbieden;
  • Kennis van en betrokkenheid bij MVO zaken bij medewerkers vergroten;
  • Aandeel leaseauto’s met energielabel A vergroten;
  • Aantal activiteiten vergroten waar we een bijdrage aan de maatschappij mee leveren;
  • Aandeel medewerkers dat op een andere manier naar het werk komt dan met de auto vergroten;
  • Uitgebreider communiceren over MVO naar onze klanten toe

Afgelopen jaar hebben we op het gebied van MVO grote stappen gemaakt. Onder andere de onderstaande zaken hebben we gerealiseerd.

  Feedback