Kwaliteitswerkgroep | Aces Direct
Zoeken
Zoeken

Kwaliteitswerkgroep

Kwaliteitswerkgroep

Het MVO-beleid van Aces Direct wordt gecreëerd door de kwaliteitswerkgroep. Belangrijk is dat dit beleid geadopteerd wordt door alle medewerkers en MVO in ieder team leeft. De kwaliteitswerkgroep bestaat daarom uit één werknemer van ieder team. Op deze manier wordt er optimaal samengewerkt met alle teams en worden ieders kwaliteiten benut.

De kwaliteitswerkgroep

Even voorstellen en onze motitvaties

Anke Manders

Anke Manders | Inkoper & Voorzitter

Vanuit mijn rol als inkoper kom ik in aanraking met alle belangrijkste stakeholders van Aces Direct. Ik vind het belangrijk dat we naast dat we onder andere een positieve bijdrage leveren aan onze arbeidsomstandigheden en het milieu, we met ons MVO beleid inspelen op de behoeften van deze stakeholders. Hiermee verduurzamen we onze huidige relaties en ontmoeten we nieuwe relaties. Als voorzitter van de werkgroep kwaliteit heb ik de verantwoordelijkheid voor onze certificeringen. Met onze certificering dragen we naar buiten uit dat MVO verweven zit in de cultuur van Aces Direct.

Moniek van Beckhoven

Moniek van Beckhoven | HR Manager

Als HR Manager en lid van de MVO werkgroep, ben ik ervan overtuigd dat het HR beleid vele MVO uitdagingen raakt. De arbeidsmarkt is in ontwikkeling en dit betekent dat we rekening moeten houden in de omgang met onze medewerkers. Goede arbeidsomstandigheden, betrokkenheid en een goede balans in werk-privé zorgt voor een vergroting van motivatie en betrokken medewerkers. Mede door ons actief in te zetten voor MVO, werken we hard aan het imago van Aces Direct als werkgever voor onze (potentiële) medewerkers. Dit doe ik onder andere door mij in te zetten voor de diversiteit onder onze medewerkers en het enthousiasmeren van medewerkers voor MVO.

Kim van der Velden

Kim van der Velden

Social return, duurzaamheid, circulaire economie zijn thema’s waar ik als bidmanager dagelijks mee te maken heb. Thema’s die zowel onze opdrachtgevers als Aces Direct belangrijk vinden. Als ambassadeur van de kwaliteitswerkgroep MVO en ISO vertaal ik de behoeften van onze opdrachtgevers binnen deze thema’s naar de interne organisatie. Daarnaast neem ik deel aan deze werkgroep om meer bewustwording en aansluiting binnen deze thema’s te creëren bij mijn collega’s. Helaas laat de praktijk namelijk zien dat het individu vaak nog te ver van deze thema’s staat. Binnen de werkgroep heb ik als focus de certificeringen zoals MVO-prestatieladder, CO-2 prestatieladder en ISO 9001 en 14001. Zo draag ik vanuit de kwaliteitswerkgroep MVO en ISO ook nog iets positiefs bij in mijn dagelijkse werkzaamheden.

Bram Sauer

Bram Sauer

Ik vind het belangrijk om iets terug te doen voor mijn omgeving, zowel privé als zakelijk. Er zijn genoeg doelgroepen in onze maatschappij die hulp of ondersteuning kunnen gebruiken. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij. Onze MVO certificering draagt bij aan het zichtbaar maken van hoe we hier als bedrijf mee om gaan, maar zorgen met name voor tijd, ruimte en budget om ook daadwerkelijk iets te betekenen voor de maatschappij.