Vier hernieuwde belangrijke certificeringen in één klap | Aces Direct
Zoeken
Zoeken

Vier hernieuwde belangrijke certificeringen in één klap

Vier hernieuwde belangrijke certificeringen in één klap

Ook dit jaar voldoet ACES Direct aan de strenge voorwaarden van de ISO certificeringen ISO 9001, ISO 14001 en de MVO en CO2 prestatieladder. Vier certificeringen in één klap. Hiermee voldoet de organisatie aan internationale kwaliteitsnormen rondom bedrijfsvoering, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Managing director Sven van Boxtel vindt het belangrijk dat de organisatie dit behaalt. “We zijn trots dat we ook dit jaar aan de normen voor de ISO-certificeringen voldoen. Vier van deze certificaten tegelijk is vrij uniek. Maar natuurlijk gaat het niet alleen om dat papiertje. Wij willen als organisatie van betekenis zijn voor de wereld om ons heen. Dat gaat verder dan innovatieve oplossingen. Deze certificeringen zijn een bevestiging van dat omgevingsgerichte beleid. Daarnaast is het ook voor onze klanten en partners goed om te zien dat we onze processen op orde hebben. Ik ben deze kwaliteitswerkgroep heel dankbaar voor hun betrokkenheid, energie en tijd voor het verankeren van onze kwaliteitsnormen in de dienstverlening van onze organisatie.”

ISO 9001

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid. Dat geeft weer dat een organisatie goed beheerst dat een product of dienst voldoet aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden en wetgeving.

ISO 14001

In de ISO 14001-norm staat beschreven hoe een organisatie procesmatig milieurisico’s kan beheersen en voorkomen. Daarbij zijn verduurzaming en verantwoordelijkheid de hoofdthema’s. Met een ISO 14001-certificaat laten organisaties zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MVO prestatieladder niveau 3

De MVO Prestatieladder is uniek in zijn soort. Er zijn geen andere normeringen met MVO in een managementsysteem. De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om 31 MVO-thema's door middel van een Managementsysteem in samenspraak met de stakeholders, te ontwikkelen. Dat maakt het mogelijk om met de juiste balans tussen People, Planet en Profit, duurzaam te ondernemen. De ladder is ingedeeld in trappen van vijf niveaus. ACES Direct valt op dit moment binnen niveau 3.

CO2 prestatieladder niveau 3

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument leidend in Nederland. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus van 1 tot 5. Hoe meer een organisatie zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder.