Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een werkwoord.
Trots op MVO beleid

Trots op MVO beleid

Trots op MVO beleid

Bij ACES Direct vinden we het belangrijk om een steentje bij te dragen aan de maatschappij. We geloven dat verantwoord ondernemen meer is dan winst maken. Ook ons beleid op het gebied van HR, respect voor het milieu en de samenleving horen daar bij. Daarom zijn we er trots op dat we voor het derde jaar op een rij gecertificeerd zijn op niveau 3 van de MVO Prestatieladder.

Maatschappelijk verantwoord én commercieel

Onze maatschappelijke betrokkenheid is niet de enige reden dat we veel investeren in ons MVO beleid. Ook commercieel gezien is het van belang. Steeds meer organisaties werken alleen samen met partners die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord bezig zijn.

Jaarlijkse intensieve check up

De MVO Prestatieladder hanteert vijf niveau’s. In 2015 behaalden we voor de eerste keer niveau 3 van de MVO Prestatieladder. Sindsdien vindt er elk jaar een audit plaats door de erkende certificatie-instelling Lloyd’s Register Quality Assurance. Zij bepalen uiteindelijk of we onze certificering mogen houden. Om dit te bepalen wordt ons MVO beleid, de manier waarop we hier invulling aan geven en de draagkracht hiervoor binnen onze organisatie getoetst.

MVO is een continue proces

De principes van maatschappelijk ondernemen zitten intussen verweven in ons DNA. Onze medewerkers zijn goed op de hoogte van het belang en de impact van maatschappelijk ondernemen en handelen hier ook naar. Dat betekent niet dat alles nu vanzelf gaat. Het blijft belangrijk om vinger aan de pols te houden. De normen worden immers regelmatig aangepast en ook onze omgeving verandert voortdurend. Daarom zijn we constant bezig onze processen te evalueren en aan te scherpen.

Samenwerking met de stakeholders cruciaal

Een van de belangrijkste aandachtspunten is het zoeken van een open dialoog met onze klanten en andere betrokken partijen over het belang van maatschappelijke betrokkenheid en de invulling van het MVO beleid. Ook in de toekomst zullen we hier veel aandacht aan besteden. We willen een helder en compleet beeld krijgen van de MVO ambities van onze klanten en andere stakeholders zodat we daar nog beter op in kunnen spelen.

Wat we op de lange termijn willen bereiken

Het is onze ambitie om het MVO beleid de komende jaren verder te ontwikkelen zodat het nog meer verankerd raakt in al onze bedrijfsprocessen. Daarbij kijken we kritisch naar de verschillende niveau’s van de MVO prestatieladder die daarbij passen. Een logische stap zou zijn om door te groeien naar niveau 4 van de ladder. Dat zou betekenen dat we ketenverantwoordelijkheid gaan dragen. Voor een relatief kleine organisatie is dat niet eenvoudig te realiseren. Het is dan ook maar de vraag of het bereiken van niveau 4 op korte termijn haalbaar is.

Het opklimmen naar een volgende stap op de ladder is voor ons echter nooit een doel op zich. Uiteindelijk gaat het erom dat we samen met onze stakeholders een goede bijdrage kunnen leveren aan een duurzame, eerlijke maatschappij en daarover op een transparante manier verantwoording afleggen. Daar doen we het voor!

Bekijk onze MVO pagina

Deel op social media
  Feedback